Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE Mobilitetsforum 2023

Europe’s Rail – R2DATO

R2DATO, ett flaggskeppsprojekt inom Europe's Rail Joint Undertaking, strävar efter att integrera digitalisering och automatisering i de europeiska järnvägsnäten, bryta interoperabilitetsbarriärer för ökad effektivitet och kapacitet. RISE fokus är att uppgradera den svenska järnvägen med innovativa lösningar såsom Virtually Coupled Train Sets (VCTS).

En konceptuell visualisering av hur olika nya signalsystem påverkar järnvägskapaciteten.

R2DATO-projektet är ett av de sex flaggskeppsprojekten inom det gemensamma initiativet Europe's Rail. Det primära målet för Europe's Rail är att bana väg för ett högeffektivt och helt integrerat europeiskt järnvägsnät. Genom att undanröja hinder för driftskompatibilitet och skapa heltäckande lösningar som omfattar trafikledning, fordon, infrastruktur och tjänster, driver vi på ett snabbt antagande och genomförande av projekt och innovationer. Europe's Rail-visionen utnyttjar den enorma potentialen hos digitalisering och automatisering, vilket leder till minskade kostnader, ökad kapacitet samt ökad flexibilitet och tillförlitlighet inom hela järnvägssektorn. Allt detta vilar på en robust referensarkitektur för funktionella system, som utvecklats i samarbete med Europeiska unionens järnvägsbyrå.

Inom ramen för detta övergripande mål strävar Europe's Rail efter att underlätta en sömlös övergång till ett europeiskt järnvägssystem som inte bara är mer tilltalande och användarvänligt utan också mycket konkurrenskraftigt, kostnadseffektivt och hållbart inom det bredare mobilitetslandskapet. Våra ansträngningar ligger i linje med det bredare uppdraget att främja en stark och globalt konkurrenskraftig europeisk järnvägsindustri och samtidigt bidra till förverkligandet av det gemensamma europeiska järnvägsområdet (SERA).

I centrum för detta initiativ står R2DATO-projektet, ett projekt som finansieras genom Europe's Rail. Vårt huvudfokus ligger på att driva järnvägsautomation till nya gränser och utnyttja digitaliseringens potential för att förstärka effektiviteten, intelligensen och den ekologiska integriteten hos våra mobilitetsramverk. R2DATO-projektet samordnas av SNCF och syftar till att sömlöst integrera pågående och framtida innovationer inom digital teknik och automation i järnvägsdriften. Dessa innovationer kommer att göra det möjligt för operatörerna att snabbt och kostnadseffektivt utnyttja framstegen.

I konkreta termer fokuserar R2DATO på att uppgradera befintliga järnvägsnät. Genom ökad punktlighet, tillförlitlighet, personalproduktivitet och förbättringar av rullande materiel och infrastruktur strävar vi efter att höja kapaciteten i våra järnvägssystem. Vår strategi utnyttjar den omvälvande kraften i automatisering och digitalisering, med ett dubbelt fokus på järnvägsnät för stam- och stadsbanor, och omfattar även autonom spårvagnsdrift.

Inom R2DATO-projektet är RISE en affiliated entity till Trafikverket (en av grundarna av Europe's Rail). Det dedikerade teamet på RISE, under ledning av Marvin Damschen, kommer att fördjupa sig i innovativa operativa lösningar ur ett svenskt perspektiv. Vi kommer särskilt att fokusera på de kapacitetsvinster och cybersäkerhetskonsekvenser som följer av ökad uppkoppling mellan tåg. En huvudundersökning handlar om konceptet Virtually Coupled Train Sets (VCTS), som syftar till att möjliggöra framsteg inom järnvägseffektivitet och säkerhet.

Sammanfattning

Projektnamn

R2DATO

Status

Pågående

RISE roll i projektet

deltagare

Projektstart

Varaktighet

42 månader

Total budget

160.800.000,00 € (R2DATO Total)

Finansiärer

Europeiska kommissionen, Trafikverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Marvin Damschen

Kontaktperson

Marvin Damschen

Forskare

+46 10 516 61 22

Läs mer om Marvin

Kontakta Marvin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.