Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
EUCANwin! Logotype

Europeisk–Kanadensisk partnerskap för klimatpositiv el- och värmeproduktion

Klimatförändringar en av de största utmaningar som mänskligheten står inför idag. Bioenergi spelar en viktig roll i energimixen, eftersom det är en av få förnybara energikällor som inte är intermittent.

EUCANWin! har tre ambitiösa mål: 

  • Att öka konkurrenskraften för biomassa från skog värdekedjan genom att involvera artificiell intelligens
  • Att öka elektrisk effektivitet för kraftvärme produktionen genom Biomass Top Cycle-teknik (BTC),
  • Att uppnå detta i kombination med negativa koldioxidutsläpp

Specifikt EUCANWin! kommer:

  • Att stödja kunskapsöverföringen av information om tillgänglighet av biomassa (Forest Biomass Atlas) till Kanada, som en öppen tjänst för att stödja bioekonomin;
  • Att undersöka möjligheter att överföra skördekunskap på trädlängd från Kanada till Europa;
  • Att utveckla en prototyp för On-Board Intelligent Biomass Analyzer, inklusive artificiell intelligens och självlärande kapacitet, för att förbättra logistik och allokering;
  • Att fördubbla effektiviteten i elektrisk omvandling genom Biomass Top Cycle (BTC) konceptet;
  • Att identifiera den mest effektiva bio-CO2-fångstekniken för BTC-processen.
  • Att ge en ekonomisk och miljömässig bedömning av leveranskedjan för biomassa;
  • Att genomföra en konsekvensbedömning för miljö och sociala aspekter av den föreslagna tekniken för att stödja en rättvis omställning med låga koldioxidutsläpp.

Följ EUCANWin! på Twitter (@EUCANWin) och LinkedIn

EUCANVin! kommer att pågå från april 2021 till mars 2025. Ytterligare information om projektet finns på Europeiska kommissionens CORDIS-sida. Projektwebbplatsen kommer att lanseras i mitten av 2021.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 101022829.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Anna Sager
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.