Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
EUCANwin! Logotype

Europeisk–Kanadensisk partnerskap för klimatpositiv el- och värmeproduktion

Klimatförändringar en av de största utmaningar som mänskligheten står inför idag. Bioenergi spelar en viktig roll i energimixen, eftersom det är en av få förnybara energikällor som inte är intermittent.

EUCANWin! har tre ambitiösa mål: 

  • Att öka konkurrenskraften för biomassa från skog värdekedjan genom att involvera artificiell intelligens
  • Att öka elektrisk effektivitet för kraftvärme produktionen genom Biomass Top Cycle-teknik (BTC),
  • Att uppnå detta i kombination med negativa koldioxidutsläpp

Specifikt EUCANWin! kommer:

  • Att stödja kunskapsöverföringen av information om tillgänglighet av biomassa (Forest Biomass Atlas) till Kanada, som en öppen tjänst för att stödja bioekonomin;
  • Att undersöka möjligheter att överföra skördekunskap på trädlängd från Kanada till Europa;
  • Att utveckla en prototyp för On-Board Intelligent Biomass Analyzer, inklusive artificiell intelligens och självlärande kapacitet, för att förbättra logistik och allokering;
  • Att fördubbla effektiviteten i elektrisk omvandling genom Biomass Top Cycle (BTC) konceptet;
  • Att identifiera den mest effektiva bio-CO2-fångstekniken för BTC-processen.
  • Att ge en ekonomisk och miljömässig bedömning av leveranskedjan för biomassa;
  • Att genomföra en konsekvensbedömning för miljö och sociala aspekter av den föreslagna tekniken för att stödja en rättvis omställning med låga koldioxidutsläpp.

Följ EUCANWin! på Twitter (@EUCANWin) och LinkedIn

EUCANVin! kommer att pågå från april 2021 till mars 2025. Ytterligare information om projektet finns på Europeiska kommissionens CORDIS-sida. Projektwebbplatsen kommer att lanseras i mitten av 2021.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 101022829.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Anna Sager

Kontaktperson

Anna Sager

Projektledare

+46 10 516 58 37

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.