Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Forskningsinfrastruktur för vetenskapliga data

European Plate Observing System (EPOS)

EPOS är en forskningsinfrastruktur för geovetenskapliga data och tjänster med nytta för forskare, industri och samhälle. Data samlas in, bearbetas, delas och presenteras enligt FAIR-principerna.

Infrastruktur för delad geovetenskaplig data enligt FAIR-principerna

EPOS är en forskningsinfrastruktur för vetenskapliga data och tjänster som rör den fasta Jorden ("allt under våra fötter"). Genom att göra data allmän lättillgängliga på ett enhetligt sätt blir det enkelt att komma åt data från ett flertal länder och discipliner på ett och samma ställe och kombinera dessa data på nya sätt för innovativ forskning, t.ex. genom att använda distribuerade beräkningsresurser för analys och visualisering. Denna forskning kan vara ren nyfikenhetsforskning för att bättre förstå varför Jorden ser ut som den gör. Utöver detta är EPOS viktigt i tillämpat forskning som t.ex. syftar till att försöka förutse kommande jordbävningar, vulkanutbrott och jordskred. Den information och de verktyg som EPOS kommer att erbjuda kan även utgöra en grund för forskning om naturresurser, såsom malm, grundvatten och olika energiresurser, t.ex. naturgas och geotermisk energi, och även för hur vi ska kunna utvinna dessa med minst negativa påverkan på miljön. EPOS kommer dessutom att bidra till djupare insikter i hur samspelen mellan den fasta jorden, atmosfären och biosfären fungerar, vilket är viktigt inte minst för en bättre förståelse av klimatsystemet och hur följderna av naturkatastrofer kan minimeras.

EPOS - European Research Infrastructure Consortium

EPOS består av den internationella forskningsinfrastrukturen “EPOS-ERIC” ett European Research Infrastructure Consortium, där Sverige är ett av medlemsländerna, samt ”EPOS Sverige”, ett nationellt konsortium som bedriver det svenska deltagande i EPOS-ERIC, dvs. leverans av svenska data till EPOS-ERIC samt uppsökande verksamhet för svenska användare.

POSTER

EPOS-Sweden POSTER (pdf, 2.35 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

EPOS-Sverige

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Medlem i styrgrupp

Projektstart

Varaktighet

60 månader

Total budget

19 290 000 SEK

Partner

Uppsala universitet, Chalmers tekniska universitet, Lantmäteriet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet

Finansiärer

Vetenskapsrådet och konsortiemedlemmarna

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Lars Jacobsson

Kontaktperson

Lars Jacobsson

Senior forskare

+46 10 516 56 19

Läs mer om Lars

Kontakta Lars
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Björn Schouenborg

Kontaktperson

Björn Schouenborg

Filosofie doktor

+46 70 520 25 51

Läs mer om Björn

Kontakta Björn
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.