Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Nano picture for EC4SN

European Centre for Risk Management and Safe Innovation in Nanomaterials

Det finns hälso- och säkerhetsaspekter relaterade till produktion och användning av nanopartiklar. EC4SafeNano syftar till att lägga grunden för ett europeiskt centrum för nanosäkerhet som kan hatera dessa frågor.

Mål

Det övergripande syftet med EC4SafeNano-projektet är att definiera modeller och strategier för ett oberoende europeiskt centrum för riskhantering och säker innovation för nanomaterial. Detta centrum är avsett att stödja industrin, leverantörer av säkerhetstjänster, tillsynsmyndigheter och offentliga aktörer.

Utmaning

En av de utmaningar som samhället står inför idag är att säkerställa en hållbar produktion och användning av nanoteknologier. Att förstå riskerna för miljön, hälsa och säkerhet kopplade till nanoteknik och resulterande produkter är av största vikt. Samt att identifiera och implementera praktiska strategier för att minimera dessa risker.

Lösning

Inrättandet av ett centrum för europeiska organisationer som erbjuder tjänster för riskhantering och nanosäkerhet. Centrumet kommer att struktureras som ett nod som hanteras av en kärngrupp av aktörer som tillhandahåller riskhantering och säkert innovationsstöd till alla intressenter.

Effekt

Centret ska när det inrättats, erbjuda vägledning till marknadsaktörer för bästa praxis, standarder, tekniska godkännanden och miljöskydd. 

Best Services within Nanomaterials

Karin Persson

Kontaktperson

Karin Persson

Teknisk Doktor

+46 10 516 60 72

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.