Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

EU-GUGLE - hållbara renoverings­modeller för smarta städer

EU-GUGLE har som mål att demonstrera renoveringsmodeller för nära-noll-energi-hus i sex europeiska pilotstäder. I ett vidare perspektiv är syftet att bidra till renoveringsmodeller som kan spridas och användas i stor skala, i smarta städer och samhällen över hela Europa 2020.

EU-GUGLE har som mål att demonstrera genomförbarheten i olika renoveringsmodeller för nära-noll-energi-hus i sex europeiska pilotstäder. I ett vidare perspektiv är syftet att bidra till renoveringsmodeller som kan spridas och användas i stor skala, i smarta städer och samhällen över hela Europa 2020.

Wien (AT), Aachen (DE), Milano (IT), Sestao (ES), Tammerfors (FI) och Bratislava (SK) har gemensamt tagit sig an utmaningen att renovera hela stadsdelar hållbart. Under projektet ska 226 000m² boyta renoveras. Energianvändningen ska minska med 40-80 procent per pilotstadsdel samtidigt som andelen förnybar energi ska öka med 25 procent. Göteborg (SE), Gaziantep (TR) och Plovdiv (BU) deltar i projektet som associerade partners, och påbörjar smarta renoveringar i någon av sina stadsdelar under projektets gång.

Sammanfattning

Projektnamn

EU-GUGLE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

72 månader

Total budget

€ 15 257 775

Partner

Projektets koordineras av CENER (National Centre for Renewable Energies) i Spanien. Övriga medlemmar i projektkonsortiet kommer från Österrike, Finland, Italien, Tyskland, Slovakien, Belgien, Spanien, Turkiet, Bulgarien och Sverige.

Finansiärer

Projektet finansieras genom EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknikinnovation.

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Jenny Lööf

Projektledare

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.