Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Säkra autonoma fordon
Foto: Volvo Cars

ESPLANADE - Säkerhetsbevisning för autonoma fordon

Självkörande fordon har en stor potential att minska antalet allvarliga trafikolyckor, men då krävs att vi kan visa att de beter sig säkert i alla situationer de kan hamna i. Projektet tog fram metoder för säkerhetsbevisning för att möjliggöra introduktion av automatiserade funktioner i trafiken, och därigenom skapa förtroende för tekniken.

Taktisk säkerhet gör trafiken mycket säkrare


Självkörande funktioner är ett steg i en utveckling mot att ingripa allt tidigare i en olyckskedja. För några decennier sedan utvecklades funktioner för passiv säkerhet, sedan på 2000-talet kom aktiv säkerhet. Med självkörande bilar får vi tillgång till nästa steg, taktisk säkerhet. Detta innebär att bilen med sin automatik förhindrar att kritiska situationer ens uppstår.

Stegvis mer ambitiösa uppgifter till fordonen


Ett autonomt fordon ska ta fullt ansvar för köruppgiften. Sättet att bygga kunskap och skapa förtroende för självkörande bilar går via att göra den självkörande uppgiften mer och mer komplex. När vi skaffat oss tillräckliga säkerhetsbevis för att ansvarsfullt kunna introducera dessa på marknaden, kan vi skapa acceptans i samhället och samla erfarenheter till nästa steg.

Projektet syftade till att ta fram en metodologi som kan tillämpas för en säker introduktion av autonoma vägfordon, som gradvis kan utföra fler och fler uppgifter. Där ingår metoder för att säkerställa att systemet tar taktiskt säkra beslut, hur man visar att sensorernas prestanda är tillräckliga för köruppgiften i varje givet ögonblick, vilka arkitekturmönster som är användbara, hur man gör riskanalys och kravnedbrytning för en självkörande funktion, och säkerhetsbevisning för förarinteraktion.

ESPLANADE public report

Sammanfattning

Projektnamn

ESPLANADE

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektkoordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

30 000 000 SEK

Partner

Aptiv, Comentor, KTH, Qamcom, Semcon, Veoneer, Volvo Cars, Volvo Group, Zenuity, Rise

Finansiärer

Vinnova (FFI)

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
11.Hållbara städer och samhällen
Fredrik Warg

Kontaktperson

Fredrik Warg

Forskare

+46 10 516 54 12

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.