Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
A visualization of most common chlorinated solvents in the Hansen space

Ersättning av klorerade lösningsmedel i arbetsmiljö

Klorerade lösningsmedel har en unik avfettande förmåga, men de är giftiga och kan vara skadliga för människor och miljön. Med hjälp av in silico verktyg syftar projektet till att ta fram lösningsmedel som är mindre skadliga men förhoppningsvis lika effektiva. 

Syftet med detta projekt är att ersätta giftiga lösningsmedel som utgör en hälsorisk. Vi kommer att fokusera på klorerade lösningsmedel och genom att använda toppmoderna in-silico verktyg planerar vi att hitta och testa ersättningslösningsmedel som fungerar bra men som inte utgör en risk för människors hälsa eller miljön. Dessa resultat kommer att spridas till berörda parter. 

Klorerade lösningsmedel är mycket välkända för sina starka rengörings- och avfettningsegenskaper och används ofta i en mängd olika industriella tillämpningar. Trots deras användbarhet kan dessa lösningsmedel vara giftiga vid inandning eller förtäring. Förbrukningen av klorerade lösningsmedel i Sverige har minskat dramatiskt sedan 70-talet och stabiliserats på cirka 500 ton per år efter 2008. Inte överraskande har tillverkningsindustrin den högsta exponeringsnivån för arbetare för klorerade lösningsmedel.

För att byta ut de klorerade lösningsmedlen planerar vi att använda en unik kombination av tekniker. Först kommer vi att använda HSP-programmet (och tillhörande databaser) för att förutsäga ersättningslösningsmedel som fungerar på samma sätt som klorerade lösningsmedel, och sedan kommer vi att använda ADME-prediktor och Leadscope för att utvärdera toxicitet. Sedan kommer ett begränsat antal ersättningslösningsmedel att analyseras ur ett säkerhetsperspektiv och testas för specifik tillämpning innan de sprids öppet.

Sammanfattning

Projektnamn

Chlorinated Solvents

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

1 453 000 SEK

Finansiärer

Afa Försäkring

Projektmedlemmar

Petru Niga

Kontaktperson

Petru Niga

Forskare

+46 10 516 60 26

Läs mer om Petru

Kontakta Petru
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.