Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Enhanced Perception Ashore

Sensorer för automatisering av vägfordon kan komplettera sensorer som redan är etablerade inom sjöfarten på korta avstånd nära infrastruktur där sensorerna är placerade på land. Metoden är att implementera och demonstrera perception för valda scenarier för identifiering och målföljning. Syftet med projektet är att utvärdera nyttan.

Sjötransporter genomgår en omvälvande förändring, där en ökad grad av digitalt beslutsstöd implementeras inom industrin, både ombord på fartyg, i farleder och i hamnar. De nya sensorerna kan komplettera etablerade sensorer inom sjöfarten för korta avstånd, och för detta krävs utveckling av kostnadseffektiva perceptionssystem för att möjliggöra datainsamling till högre automatiserade system, både ombord och på land.
Projektets mål är att anpassa perception  för sjöfartsändamål när sensorerna är placerade på land. 

Planen är att att använda stereokamera, lidar och radar.  Dessa sensorer kan alla ge ifrån sig någon form av punktmoln, om än med olika innehåll. Idag kan vi inte säkert säga hur bra dessa sensorer presterar i marin miljö inom de tänkta användarfallen, men baserat på tidigare projekt och projektmedlemmars erfarenheter, tror vi att sensorerna kan bidra med mycket värde. 

Idén är att i projektet samla in data i aktiva operationella miljöer såsom i Göteborgs hamn och i Uddevalla hamn. För att säkerställa att dessa koncept testas och utvärderas på bästa sätt i realistiska och utmanande miljöer kommer en aktiv dialog att föras med experter och intressenter. 

Digitalisering och sensorsystem kan förbättra säkerheten och effektiviteten kring hamnar och farleder genom att samla in och tillhandahålla realtidsinformation samt observera operativt kritiska lägen. Aggregerad trafikstatistik kan underlätta beslutsfattande både i kritiska operationella miljöer och vid planering av underhåll och utveckling av hamninfrastruktur. Detta kan leda till ökad säkerhet av sjöstransportsystemet, samt stärka sjöfartens roll i transportsystemet i stort.

Sammanfattning

Projektnamn

EPA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

9300 kSEK

Partner

Sjöfartsverket, Viscando, Aptiv, Chalmers (Revere & Maritime)

Finansiärer

Trafikverket

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Martin Sanfridson

Projektledare

+46 10 516 57 47

Läs mer om Martin

Kontakta Martin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.