Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Energiflexibilitet från termisk tröghet i svenska småhus

Det finns 2 miljoner småhus i Sverige, varav 1,3 miljoner har någon form av elvärmesystem. Det finns en stor potential för att energiflexibilitet kan uppnås för uppvärmning. Syftet med detta projekt är att utnyttja potentialen från den termiska massan i byggnaden för ökad flexibilitet i elnätet. Kunskapen kan används till olika applikationer.

Det saknas kunskap om i vilken utsträckning och under vilka förhållanden flexibiliteten kan realiseras utan att inskränka på den termiska komforten. Projektet syftar till att fylla kunskapsgapet och ge en överblick över den termiska flexibiliteten hos småhus byggda från 40-talet och framåt, med avseende på olika klimatskal, konstruktionstyper och värme- och ventilationssystem.

Projektets mål är att (1) utvärdera energiflexibiliteten för typiska svenska småhus och (2) utvärdera påverkan av laddning, urladdning samt aktiveringstiden och varaktigheten på energiflexibiliteten.

Kvantitativa data på exempelvis värmeeffekt, flyttbar uppvärmning och inomhustemperatur kommer att tillhandahållas för ett brett utbud av det svenska byggnadsbeståndet genom IDA-ICE simuleringar.

Resultaten från projektet kan fungera som bas och användas för ett brett spektrum av applikationer, till exempel för utveckling av kontroll- och optimeringsstrategier för uppvärmning och uppskattning av flexibilitetspotential för en typ av eller en grupp byggnader.

Sammanfattning

Projektnamn

Energiflexibilitet för småhus

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 years

Total budget

1 549 526

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Huijuan Chen

Kontaktperson

Huijuan Chen

Forskare

Läs mer om Huijuan

Kontakta Huijuan
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.