Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Materialprov i ugn

En kalibreringsresurs för beröringsfri dynamisk temperaturmätning

Projektet syftar till att utveckla en kalibreringsmetod för att verifiera att beröringsfria mätinstrument klarar av att mäta snabba dynamiska temperaturförändringar. Många industriapplikationer och processer sker med hög hastighet och ökade krav på produkter och energieffektivitet innebär att man vill kunna göra snabba korrekta mätningar.

Riksmätplatsen för temperatur ser ett stadigt ökat behov av att kunna kalibrera och verifiera olika typer av beröringsfria temperaturmätsystem. Förutom det traditionella önskemålet att mäta en korrekt statisk temperatur så finns också ett växande intresse att kunna verifiera att de snabba temperaturförändringar som dagens mätsystem kan registrera också motsvarar den verkliga temperaturförändringen. Riksmätplatsen har ett antal olika referenssvartkroppar som kan generera stabila temperaturer inom ett stort område. Genom att på ett kontrollerat sätt exponera mätinstrumentet för denna temperatur kan dess dynamiska egenskaper bestämmas. Denna exponering kommer att ske genom att mellan svartkroppen och mätinstrumentet placera en enhet som under en väl definierad tid kan åstadkomma en öppning mot svartkroppen. Målet med projektet är att utveckla en kalibreringsresurs inom området -30 till 2300 °C som möjliggör kalibrering av beröringsfria temperaturinstrument för dynamiska förlopp motsvarande minst ca 1000 mätningar/sekund vilket innebär mättider under 1 ms.

Sammanfattning

Projektnamn

Dynamisk temperaturmätning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-09-30

Total budget

550 kSEK

Finansiärer

Vinnova

Kontaktperson

Sara Ljungblad

TIC-ingenjör

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.