Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Materialprov i ugn

En kalibreringsresurs för beröringsfri dynamisk temperaturmätning

I detta projekt utvecklade vi en kalibreringsmetod för att verifiera att beröringsfria mätinstrument klarar av att mäta snabba dynamiska temperaturförändringar. Många tillämpningar och processer inom industrin sker med hög hastighet och ökade krav på produkter och energieffektivitet innebär också ökade krav på snabba och korrekta mätningar.

Behovet av att kunna kalibrera och verifiera olika typer av beröringsfria temperaturmätsystem ökar stadigt. Förutom att mäta en korrekt statisk temperatur ökar också intresset för att kunna verifiera att de snabba temperaturförändringar som dagens mätsystem kan registrera faktiskt motsvarar den verkliga temperaturförändringen.

Riksmätplatsen för temperatur har ett antal olika referenssvartkroppar som kan generera stabila temperaturer inom ett stort område, från -30 till över 2300 °C. I projektet utvecklades en utrustning som tillsammans med dessa referenser kan generera dynamiska temperaturer som alternativt växlar mellan den önskade temperaturen och rumstemperatur. Systemet består av en optisk så kallad chopper, som placeras mellan pyrometern och svartkroppen, och vars rotationshastighet styrs av ett mätsystem. Utrustningen kan automatiskt svepa igenom önskat frekvensområde upp till frekvenser som motsvarar en responstid hos pyrometern på 0,5 ms. Genom att mätdatat från pyrometern sparas ner går det att i efterhand analysera informationen för att se vid vilken chopperfrekvens pyrometern inte längre hinner gå från rumstemperatur till svartkroppens temperatur, vilket ger responstiden för pyrometern.
 

Sammanfattning

Projektnamn

Dynamisk temperaturmätning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-09-30

Total budget

550 kSEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Patrik Broberg

Forskare

+46 10 516 51 45

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Sara Ljungblad

TIC-ingenjör

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.