Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

On, off eller mittemellan i flerbostadshus - En studie i ett mikronät

Detta projekt fokuserar på ett nybyggt mikronät i Kungsbacka som sammankopplar ett mindre antal hyreslägenheter med intilliggande förskola och äldreboende, alla med solpaneler. Syftet med projektet är att studera om och hur de som arbetar och bor i mikronätet interagerar med det och om de, på en systemnivå, kan optimera egenanvändningen av el.

Syfte

Syftet med projektet är att studera om och hur de som arbetar och bor i mikronätet interagerar med det och om de, på en systemnivå, kan optimera egenanvändningen av elektricitet. Vårt mål är att involvera existerande och möjliga användare av mikronätet genom deltagandemetoder. Användarna bidrar således till utvecklingen av designkoncept för att förmedla återkoppling inom mikronätet.

Utmaning

Projektet fokuserar på ett nybyggt bostadsområde och tillhörande mikronät i Kungsbacka kommun. Bostadsbolaget som initierade mikronätet vill att människor i området ska känna sig stolta över att bo och arbeta där. Det finns också en önskan att hyresgästerna skall skifta sin elanvändning enligt solelsproduktionen. Detta utgör dock en utmaning då folk oftast inte är hemma under dagtid då störst solelsproduktion sker samt att vardagliga praktiker generellt är svåra att förändra.

Lösning

Istället för att fokusera på de individuella hyresgästerna och hur dessa kan skifta sin energianvändning antar vi ett systemperspektiv och involverar ett större område inklusive förskola och äldreboende. Genom att involvera samtliga i en dialog om hur systemet kan optimeras erhålls en bättre förståelse av mikronätet med sina användare och hur solenergin kan distribueras på bästa sätt mellan olika parter.

Effekt

Vi förväntar oss resultat i form av en större förståelse av vad ett mikronät är och hur det fungerar för boende och verksamma samt utökad kunskap kring hur människor relaterar till mikronät och hur dessa kan engageras i värdefulla diskussioner. Slutligen ser vi också en potential att optimera systemet genom att anta ett helhetsperspektiv.


Sammanfattning

Projektnamn

On, off eller mittemellan

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Forskning

Projektstart

Varaktighet

28 månader

Partner

Uppsala universitet , KTH

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla