Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Elflyg i Sverige

Projektet ELISE tar fram en färdplan och skapar landsomfattande medvetenhet om elflyg i Sverige. Tillsammans med flygindustrin, teknikföretag, myndigheter, hälso- och sjukvård, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag och transportföretag utvärderas hur elektriskt flyg ska fungera i Sverige.

Flyget står för 2% av de globala koldioxidutsläppen, och andelen förväntas öka till mellan 15 och 27% år 2050. Därför investerar Tyskland, USA och Kina stort i fossilfritt flyg i form av elektriska flygplan. Utvecklingen är bara i sin linda, men flygande prototyper har redan provflugits. Under tiden har användningsfall för korta transporter identifierats.

Sverige har en stark flygindustri och en transportinfrastruktur som bygger på flygresor. Tillsammans med flygindustrin, teknikföretag, myndigheter, hälso- och sjukvård, polis, brandkår, stadsplanerare, energibolag och transportföretag utvärderas hur elektriskt flyg ska fungera i Sverige.

ELISE skapar en plan för utveckling och utnyttjande av elektriska flygplan i Sverige. Det är ett samarbete mellan Chalmers, RISE, QRTECH och Luftfartsverket, med en referensgrupp bestående av SAAB, GKN Aerospace, Volvo Cars och Göteborgs stad.

I ett första steg sätter projektet samman ett konsortium som ska ta fram en färdplan. Den ska undersöka elektrisk luftfart i Sverige ur olika perspektiv; socialt behov, teknikinventering och internationell positionering. Ett lämpligt första användningsfall för företag kommer att identifieras, med målet att bygga en halvskalig prototyp i steg 2 och en fullskalig prototyp i steg 3.

Elektriska flygplan bidrar till Agenda 2030’s mål 7, 8, 9, 11 och 13, genom att minska utsläpp och buller, utveckla hållbara och innovativa industrier och förbättra samspelet mellan städer och landsbygd.


Sammanfattning

Projektnamn

ELISE

Status

Pågående

Område

Fossilfritt flyg, Klimatanpassning, Elektromobilitet, Fossilfria drivmedel, Logistik och transport, Transportsystem

RISE roll i projektet

Deltagare, ansvarig för paket A: Studera samhälleliga effekter av elflyg.

Projektstart

Varaktighet

9 månader

Total budget

635,000 SEK

Partner

Chalmers Tekniska Högskola, Luftfartsverket, QRTECH

Finansiärer

Vinnova

FN:s globala hållbarhetsmål

Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Kontaktperson

Thanh Bui

Senior Researcher

+46 10 228 40 31
thanh.bui@ri.se

Läs mer om Thanh