Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lignin

Elektrokemisk depolymerisering av lignin till specialkemikalier

Pappers- och massaindustrin genererar årligen flera miljoner ton lignin. I dagsläget förbränns en stor del av ligninet som ett lågvärdigt bränsle, men det kan även valoriseras mot applikationer så som playwoodresiner, isolermaterial och papperslaminering. Genom att valorisera ligninet kan man ersätta fossilt kol mot ett grönt hållbart alternativ.

Intresset för elektrokemiska omvandlingsmetoder där man valoriserar ligninet ökar. Milda reaktionsbetingelser och ökad miljövänlighet lyfts fram som två fördelar med dessa metoder. Detta projekt syftar till att utveckla ett koncept där lignin valoriseras till en fenolrik blandning som kan vara intressant för applikationer som specialkemikalier. Ligninet kommer att brytas upp med hjälp av elektrokemiska metoder och därefter stabiliseras via en mild vätebehandling. Ett önskat resultat är att ta fram en hållbar produkt som är relevant för kemiindustrin. 

Sammanfattning

Projektnamn

Elektrokemisk depolymerisering av lignin

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm, Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2024-03-31

Total budget

965 343 SEK

Finansiärer

Södra Skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Anneli Sundman

Kontaktperson

Anneli Sundman

Senior forskare

+46 10 516 67 72

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tobias Ankner
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.