Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Hälla vatten

Effektiv minskning av vattenanvändning hos hushåll

VA-branschen i Sverige har historiskt inte fokuserat på åtgärder för att minska vattenanvändningen men bland annat klimatförändringarna har skapat drivkraft för att genomföra åtgärder för en effektiv vattenanvändning.

Detta är ett förberedandeprojekt som fokuserar på att identifiera åtgärder med stor potential för vatteneffektivisering och att skapa förutsättningar för att i ett genomförandeprojekt implementera och utvärdera metoderna i fallstudieområden.

Projektets syfte är att samla de viktigaste aktörerna och skapa förutsättningar för att minska vattenanvändningen hos hushåll i Sverige genom att identifiera och karakterisera metoder som kan användas för detta ändamål så att informativa beslut kan tas och de metoder som ger störst effekt kan genomföras.

Inom projektet har goda exempel samlats på lösningar som använts nationellt och internationellt. Lösningar inom nedan områden är identifierade och ett urval kommer att studeras i genomförandeprojekt.

  • Policy och lagstiftning
  • Begränsningar
  • Ekonomiska incitament
  • Information
  • Nudging
  • Tekniska lösningar
  • Annan vattenkvalitet
  • Gemensam vattenanvändning
  • Kombinationer av ovan metoder

Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Minskning av hushållsvattenanvändning

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Partner

Kungsbacka kommun

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Extern press

Josefine Klingberg

Kontaktperson

Josefine Klingberg

Projektledare

+46 70 322 63 14

Läs mer om Josefine

Kontakta Josefine
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.