Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Tryckkalibrering

Dynamiska mätningar

Kunskapsplattformen Dynamiska mätningar är en långsiktig satsning där RISE tillsammans med akademi och näringsliv bygger och sprider kompetens inom mätning, kalibrering och spårbarhet av snabba mekaniska förlopp.

Statisk kalibrering vid dynamiska mätningar

En stor del av mätningar av mekaniska förlopp sker under dynamiska förhållanden. Detta fungerar bra så länge som mätinstrumentet är snabbare än det förlopp som ska mätas. Men vid snabba förlopp ökar kraven på mätinstrumentets prestanda.

Samtidigt sker i stort sett all kalibrering av mekaniska mätsystem under statiska eller semistatiska förhållanden. Det beror bland annat på att man kan nå mycket låga mätosäkerheteter. Däremot saknas nästan helt primära metoder för dynamisk kalibrering. 

En följd av detta är att man dels inte kan vara säker på vad uppmätta värden vid snabba mekaniska förlopp verkligen motsvarar, dels att resultat inte kan garanteras vara jämförbara.

Kunskapsplattformens mål:

  • Utveckla och tillhandahålla jämförbara och kvalitetssäkrade dynamiska mätningar.
  • Skapa ett kompetenscentrum för att bygga och sprida kompetens inom kvalitetssäkrade dynamiska mätningar.
  • Utveckla kompetens kring kalibrering, utvärdering av mätsystem samt modellering och utvärdering av dynamiska förlopp ur ett mättekniskt perspektiv.

Sammanfattning

Projektnamn

Kunskapsplattform Dynamiska mätningar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2027-12-31

Projektmedlemmar

Evenemang

Robert Furunger

Kontaktperson

Robert Furunger

Projektledare

+46 10 516 54 80

Läs mer om Robert

Kontakta Robert
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Fredrik Arrhén

Senior scientist

+46 10 516 56 24

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.