Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kalibrering av pyrometer

Dynamisk temperaturreferens baserad på halvledarljuskälla

Målet är att utveckla en LED- eller laserbaserad temperaturreferens för kalibrering av pyrometrar och värmekameror vid snabba dynamiska temperaturförändringar.

Behovet av snabba beröringsfria temperaturmätningar, till exempel med pyrometrar och värmekameror, är stort inom flera branscher. Temperaturmätning av individuella blad vid provning av turbiner, vid svetsning och vid maskinbearbetning är bara några exempel.

Statisk kalibrering trots snabba förlopp

Kalibrering av beröringsfria termometrar sker konventionellt under statiska förhållanden. Mätinstrumentet riktas mot en referenskälla i form av en svartkropp med konstant temperatur under längre tid. Många av dagens värmekameror och pyrometrar klarar dock att mäta väldigt snabba förlopp, med mer än 1 000 mätningar per sekund. Att verifiera att mätinstrumentet gör en korrekt temperaturmätning är inte möjligt med konventionell kalibreringsutrustning.

Korrekt även vid mycket snabba temperaturförändringar

Syftet med projektet är att verifiera att beröringsfria mätinstrument klarar att mäta korrekt temperatur även vid mycket snabba temperaturförändringar. Genom att använda en LED- eller laserljuskälla som i sin tur kalibreras mot en svartkropp kommer det vara möjligt att nå de höga hastigheter som krävs.

Intensiteten kan varieras mycket snabbt

Väldigt snabba mätinstrument detekterar strålning inom ett mindre våglängdsområde och räknar sedan om intensiteten i strålningen till en temperatur. Genom att generera strålning med en halvledarljuskälla, så som LED eller laser, kan man använda ljuskällan för att kalibrera mätinstrumentet i stället för att använda en svartkropp. Ljuskällans intensitet kalibreras i sin tur mot en svartkropp till en intensitet som motsvarar en viss temperatur. LED- och laserkällors intensitet kan sedan varieras mycket snabbt, vilket gör att man kan undersöka en pyrometers eller värmekameras dynamiska respons i mycket höga hastigheter.

Fortsättning på tidigare projekt

Riksmätplatsen för temperatur har under en längre tid fokuserat på utveckling av dynamiska mätningar, bland annat genom att utveckla en mekanisk anordning som gör det möjligt att växla mellan rumstemperatur och svartkroppens temperatur 1 000 gånger per sekund. Detta projekt bygger vidare på erfarenheterna från det projektet. Läs mer om projektet Dynamisk temperaturmätning.

Sammanfattning

Projektnamn

Dynamisk temperaturreferens

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2024-02-29

Total budget

730 000 SEK

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Patrik Broberg

Forskare

+46 10 516 51 45

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.