Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvarteret Eken, Mariestad
Foto: Pierre Landel

Dynamisk respons hos höga trähus vid vindlast

Syftet med projektet är att genomföra fullskalig studie för att mäta de dynamiska egenskaperna hos ett antal höga träbyggnader i Europa och utifrån dessa resultat utveckla representativa FE-modeller för att förutsäga vibrationsresponsen hos höga träbyggnader utsatta för vindinducerad dynamisk belastning.

Träbyggande är ett växande område som hanterar viktiga miljöutmaningar och kan bidra till initiativ mot cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Höga träbyggnader ger möjlighet till kostnadsmaximerad användningen av markytor. En av utmaningarna, med att bygg högt i ett lätt material som trä, är vibrationer orsakade av vindbelastning, vilket styr utformningen av dessa byggnader, vad gäller storlek, form och vikt. För detta behövs mer kunskap om dynamiska egenskaper för höga lätta byggnader, speciellt rörande egenfrekvens och dämpningsegenskaper. En viktig fråga kommer att vara styvhet och dämpning i knutpunkter men också egenskaper hos icke-lastbärande delar av konstruktionen.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla kunskap och tillförlitliga modeller för att hjälpa konstruktörer och byggsystemutvecklare att förutsäga den dynamiska prestandan hos höga byggnader i trä under vindbelastning.

Projektet är indelat i fem arbetspaket med målet att:

  • Kvantifiera den strukturella dämpningen i redan byggda höga träbyggnader
  • Identifiera och kvantifiera effekterna av förband och icke-strukturella element på styvhet, dämpning och vindinducerad dynamisk respons.
  • Utveckla en numerisk FE-modell för att uppskatta den dynamiska responsen hos höga träbyggnader
  • Validera responsen med in situ mätningar på TTB.

Resultatet kommer att spridas via en Design Guide om Höga byggnader i trä.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Dyna-TTB

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3,5 år

Total budget

2 000 000 Euro

Partner

NTNU, University of Exeter, University of Ljubjana, InnoRenew CoE, CSTB, Linnéuniversitetet, Moelven Töreboda, Moelven Limtre, Sweco, Smith and Wallwork, Galeo, Arbonis, Eiffage

Finansiärer

ForestValue, Vinnova, Formas, Energimyndigheten

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.