Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kvarteret Eken, Mariestad
Foto: Pierre Landel

Dynamisk respons hos höga trähus vid vindlast

Syftet med projektet är att genomföra fullskalig studie för att mäta de dynamiska egenskaperna hos ett antal höga träbyggnader i Europa och utifrån dessa resultat utveckla representativa FE-modeller för att förutsäga vibrationsresponsen hos höga träbyggnader utsatta för vindinducerad dynamisk belastning.

Träbyggande är ett växande område som hanterar viktiga miljöutmaningar och kan bidra till initiativ mot cirkulär ekonomi inom byggbranschen. Höga träbyggnader ger möjlighet till kostnadsmaximerad användningen av markytor. En av utmaningarna, med att bygg högt i ett lätt material som trä, är vibrationer orsakade av vindbelastning, vilket styr utformningen av dessa byggnader, vad gäller storlek, form och vikt. För detta behövs mer kunskap om dynamiska egenskaper för höga lätta byggnader, speciellt rörande egenfrekvens och dämpningsegenskaper. En viktig fråga kommer att vara styvhet och dämpning i knutpunkter men också egenskaper hos icke-lastbärande delar av konstruktionen.

Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla kunskap och tillförlitliga modeller för att hjälpa konstruktörer och byggsystemutvecklare att förutsäga den dynamiska prestandan hos höga byggnader i trä under vindbelastning.

Projektet är indelat i fem arbetspaket med målet att:

  • Kvantifiera den strukturella dämpningen i redan byggda höga träbyggnader
  • Identifiera och kvantifiera effekterna av förband och icke-strukturella element på styvhet, dämpning och vindinducerad dynamisk respons.
  • Utveckla en numerisk FE-modell för att uppskatta den dynamiska responsen hos höga träbyggnader
  • Validera responsen med in situ mätningar på TTB.

Resultatet kommer att spridas via en Design Guide om Höga byggnader i trä.

 

Artiklar från WCTE2023

DynaTTB_paper.pdf (pdf, 2.68 MB)

Eken_paper.pdf (pdf, 5.06 MB)

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Område

Träteknik

När vi färdas genom det svenska landskapet är trä det vanligaste materialet vi ser. Vårt behov av hållbara och förnyelsebara material ökar efterfrågan på kunskap om trä, virke och träbyggande. Inom Träteknik jobbar vi med hur trä …
Expertis

Byggsystem i trä

Utvecklingen av modernt träbyggande har inneburit att det idag finns ett flertal, på marknaden, etablerade byggsystem. Dessa byggsystem innebär olika tekniska lösningar men också delvis olika affärsmodeller.
Berättelse

Bygg högt och robust – och i trä

Trä har stark bärkraft, förmåga att ta upp koldioxid och är en förnyelsebar resurs. Och en som håller för att bygga högt – kanske till och med lika högt som med andra, tyngre material?
Expertis

Mekanisk provning av trärelaterade byggprodukter och konstruktioner

RISE provar hållfasthet och deformationer av trärelaterade byggprodukter och konstruktioner.
Expertis

Träteknik - sammanfogning och förband

Förbandslösningar för trästommar är många: spikade, skruvade, timrade, limmade… de håller ihop byggnadsdelar i både små och stora bärverk. Inom detta område hjälper RISE företag och partners att utveckla nya förbandsteknik och kva…
Expertis

Kolinlagring

RISE handahåller expertkunskap kring livscykelanalyser och beräkning av kolinlagringspotential för träbyggnader med lång livslängd och biokol. Biokolet ger en långsiktig kolsänka och materialet kan användas som jordförbättring i l…
Tjänst

Limträ, korslimmat trä, lättbalk och limmade bärande träkonstruktioner

RISE provar, certifierar och utför tillverkningskontroll på limträ, korslimmat trä, lättbalk och övriga limmade bärande träkonstruktioner.
Expertis

Träprodukter

Träprodukter omfattar värdekedjan från konstruktionsvirke till Engineered Wood Products (EWP) t.ex. KL-trä, LVL, Limträ, Träbaserade skivmaterial/material/produkter. Där ingår också arbete med standardisering och regelverk för byg…