Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Droppar i tanken eller ny tank? – kostnader och klimatprestanda

Projektet syftar till att ge en ökad förståelse för olika drivmedelskedjor som alternativ vid en omställning mot ett hållbart transportsystem. Idag finns en etablerad infrastruktur som bygger på kolväten som vätskeformiga energibärare, främst bensin och diesel. Valet av dessa är baserat på att de är lätta att framställa ur fossil olja. Det går även

Jämförelsen fokuserar på två typer av biodrivmedel, dels de som passar i dagens infrastruktur, s.k. drop in-bränslen och dels andra typer av bränslen som är effektivare att tillverka ur biomassa men ofta inte direkt passar i dagens infrastruktur. Denna kategori är ofta små molekyler av ett enskild ämne, s.k. "enmolekylära" bränslen. Typiska exempel är metan, metanol, dimetyleter och etanol. Produktionen av enmolekylära drivmedel är alltså ofta effektiv avseende råvaror och kostnader men kräver i allmänhet en dedikerad distributionsinfrastruktur. Den andra kategorin, ”drop-in” blandningar av längre kolkedjor, som är kompatibla med befintlig infrastruktur men är mer energikrävande och kostsammare att producera.

Det är av stort intresse för både bränsleproducenter och fordonstillverkare att få en större förståelse för de för- och nackdelar som de två olika alternativen har och de avvägningar som avgör vilket alternativ som är fördelaktigt ur ett helhetsperspektiv. I projektet deltar ett flertal representanter för båda dessa kategorier av företag. 

I projektet jämförs ett antal drivmedelskedjor, både enmolekylära och drop in, avseende klimatprestanda och total kostnad (inklusive produktion, distribution och fordon). Därmed ökar kunskapen kring vilken roll olika bränslen kan spela i ett framtida energisystem. Detta ger underlag för strategiska beslut om utveckling och produktion i företagen och även ett bättre underlag för policybeslut, t ex avseende FoU-stöd och styrmedel.

Projektresultat

Projektrapport (pdf, 1.72 MB)

Executive summary (pdf, 397.1 kB)

Sammanfattning

Projektnamn

Droppar i tanken eller ny tank?

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Teknisk och tekno-ekonomisk analys av drivmedelskedjor

Projektstart

Varaktighet

Avslutas i juni 2021

Total budget

1 700 000 SEK

Partner

IVL, E.ON, Lantmännen Agroetanol, Scania CV, Södra Skogsägarna, Volvo Personvagnar, Volvo Technology, Adesso Bioproducts

Finansiärer

Energimyndigheten, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan M Ahlström

Kontaktperson

Johan M Ahlström

+46 10 228 45 35

Läs mer om Johan M

Kontakta Johan M
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.