Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Driftavbrott i samhällsviktiga IT-tjänster

Det moderna samhället är helt beroende av IT-tjänster för att fungera. Driftavbrott i dessa tjänster kan leda till allt från fördröjda leveranser och kortare elavbrott till butikshyllor som gapar tomma och brist på allt från livsmedel till läkemedel. Viktiga IT-tjänster finns spridda i hela samhället, i såväl privat som offentlig sektor.

Syfte och mål

Konsekvenserna av driftavbrott – både ekonomiska och övriga – blir bara större och mer oöverskådliga. Ändå är området inte särskilt välstuderat. Projektet syftar till att fylla dessa kunskapsluckor och ta fram praktiskt relevant kunskap som kommer till nytta för att bedöma risker och minska konsekvenserna av it-driftavbrott.

Utmaning

Projektet utgår från dagens läge där IT alltmer köps som tjänster – en utveckling som kommer att accentueras i framtiden. Idag regleras it ofta av så kallade Service Level Agreements (SLA) som stipulerar exempelvis prestanda, tillgänglighet och underhållstider för köpta tjänster. För den som köper en så kallad molntjänst eller på annat sätt är beroende av system och tjänster som man inte själv äger och handhar är sådana kontrakt ofta allt man har att falla tillbaka på vid driftavbrott. För den som inte själv står för IT-driften blir det också svårare att riskhantera genom egna tekniska och organisatoriska åtgärder. Istället har ekonomisk riskhantering genom så kallade cyberförsäkringar dykt upp som alltmer omtalat alternativ.

Lösning

  • Kostnaderna för driftavbrott i IT-tjänster i Sverige. Hur stora är de och hur kan man mäta dem? Hur kan man utvidga från företagsekonomiska till samhällsekonomiska kostnader?
  • Cyberförsäkringar. Hur ser marknaden ut i Sverige? Den tycks växa, men såväl storlek som information om prissättning och vilka branscher som försäkrar sig saknas idag.
  • SLA. Hur utformas, beslutas och utvärderas SLA i Sverige i praktiken? Hur borde man göra? Det finns troligen en hel del att lära av de verksamheter som sköter sig bäst.

Effekt

De kunskaper och insikter som projektet tar fram möjliggör bättra hantering av driftavbrott i IT-tjänster. Det kan ge nytta i alla delar av samhället som är beroende av IT-tjänster.

Sammanfattning

Projektnamn

DRISTIG

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-09-30

Total budget

2,8 MSEK

Finansiärer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Projektmedlemmar

Evenemang

Ulrik Franke

Kontaktperson

Ulrik Franke

Senior Researcher

Läs mer om Ulrik

Kontakta Ulrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.