Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
SII-labbet på chalmers - Punktmoln

DIP - Digital tvilling för utveckling och installation av produktionss

Projektet har utvecklat arbetssätt och tekniklösningar anpassade för att SMF-företag ska kunna använda 3D-skannade digitala tvillingar för effektiv och exakt digitalisering, konfigurering och installation av automationssystem.

Syfte och mål 

Årligen investeras i svensk industri cirka 45 – 70 miljarder SEK i att förbättra tillverkningsförmåga och anläggningar. System- och linjebyggare har stort behov att minska kostnader, tidsåtgång och problem när de modellerar, utformar och installerar produktionsutrustning. Med teknik och arbetssätt för 3D-skanning av produktionsanläggningar kan en digital tvilling av produktionssystemet enkelt skapas och sedan användas för utformning av layout, 3D-geometri, programmering, och för installation och kalibrering. Projektets mål var en metodik för en stabil, pålitlig och verifierad process att arbeta med digitala tvillingar för att stödja automations- och installationsarbete. Arbetet utgick från state-of-the-art-arbetssätt för stora företag som anpassades för små och medelstora företags förutsättningar.

Resultat och förväntade effekter 

Projektet tog fram en metodik för att små och medelstora företag (SMF) ska kunna skapa digitala tvillingar av sin produktionsmiljö och en webbaserad miljö för enkel lagring och åtkomst av dessa. Projektet har bl a utvecklat en app som stödjer digitalisering med 3D-skanning, ett webbhotell för lagring och access till skannade anläggningar, och ett dokument som introducerar och beskriver rekommenderat arbetssätt över livscykeln med resulterande punktmoln. En väsentlig del är metodik för installation och justering så att den fysiska installationen blir som den modellerade digitala tvillingen. Förväntad effekt är att även SMF får del av fördelarna med 3D-skanning. Därmed kan utrustning installeras snabbare, med ökad kvalitet, färre fel och minskade kostnader.

DIP-guidelines

Metodiken som utvecklats inkluderar guider som rekommenderar arbetssätt med produktionssystem över livscykeln. Ett dokument har tagits fram som beskriver dels övergripande arbetssätt och specifika metoder för digitalisering, konfiguration och installation. Metodiken är avsedd att kunna användas av små- och medelstora företag, som har mindre ekonomiska, kompetensmässiga och personella resurser än de större bolagen. Projektets parter har genom fallstudier testat och utvärderat teknik och metod. Dokumentet "DIP-Guidelines - En guide för att dra nytta av 3D-skannade digitala tvillingar av produktionsanläggningar" kan laddas ner nedan. I dokumentet beskrivs bl.a.

  • Begrepp, roller, och beskrivning och motivering varför arbetssätt som baseras på exakt digital tvilling är värdefullt för att förkorta tid, sänka kostnader och öka kvalitet vid produktionsförändringar. .  
  • Digitaliserings-fasen då exakta referenspunkter i anläggningen sätts upp och mäts in och därefter med 3D-skanning anläggningen digitaliseras och görs tillgänglig via webbhotellet. Dokumentet innehåller även en beställningsmall som stöd för företag som vill att deras anläggning skall digitaliseras.  
  • Konfigureringsfasen som beskriver hur utformningen av anläggningen nyttjar digital modell av befintlig produktion, i kombination med CAD-modeller av nya utrustningar. Fokus i dokumentet är hittills på layoutplanering
  • Installations-fasen där den i den digitala tvillingen designade anläggningen  skall installeras exakt så som det är planerat. För att åstadkomma detta krävs arbetssätt för inmätning av utrustning. Men genom att bygga exakt enligt plan ger ökad kvalitet och säkerhet i funktion.  

DIP - webhotell

Webbhotellet - HJT-cellen på RISE med 2D översikt och 3D-vy

Som en viktig del i projektet utvecklade och användes en webbsida - kallat webbhotell. från vilken företag som inskannat kan detta . Företag som fått sitt produktionssystem inskannat kan logga in på webbhotellet, och enkelt via webbgränssnitt visualisera och kommunicera kring detta i 2D eller 3D. Man kan även  direkt i webbläsaren - lägga till kommentarer, mäta ytor och avstånd, mm och exportera valda områden som punktmoln för modellering och simulering i andra mjukvaror. Webbhotellet utvecklas vidare efter projektets slut under 2022

→ Länk till DIP webbhotell för digitala produktionstvillingar   

Dokument

Sammanfattning

Projektnamn

DIP

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning och forskning

Projektstart

Varaktighet

avslutas 31 dec 2021

Total budget

10,6 milj kr

Partner

RISE, Chalmers, Industri- och materialvetenskap, ATS AB, Volvo Cars, Parker Hannifin Manufacturing, Borås, Plasman, KB Components, Plamex, 3ButtonGroup, Siemens Industrial Software, Ideal Grp, Blomdahls Mekaniska, GIAB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Per Gullander

Kontaktperson

Per Gullander

Forskare

+46 10 228 48 27

Läs mer om Per

Kontakta Per
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.