Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild över Stockholm
Foto: Lennart Johansson

Digitalt beslutsstöd för ett fossilbränslefritt Stockholm

Det är lätt att sätta mål för klimatet, svårare att förstå hur olika aktörers olika åtgärder påverkar målen. I det här projektet utvecklas ett innovationsteam som stöd för omställningen och ett digital beslutsstöd som ska visualisera olika policyåtgärders påverkan på klimatutsläpp och elnätskapacitet.

Med Stockholms stad som koordinator arbetar RISE, KTH, Ellevio och Stockholm Exergi tillsammans i Viable Cities-projektet Klimatneutrala Stockholm 2030. Grundtanken i projektet handlar om att skapa förståelse för hur olika policys påverkar utvecklingen i riktning mot en klimatneutralstad, och också hur man tillsammans med olika aktörer kan skapa ytterligare handlingskraft för omställning. 

Utvecklar modeller och visualisering som stöd

RISE arbetar främst med utvecklingen av det digitala beslutsstödet, som fokuserar på fordonstrafiken, en av de största klimatutmaningarna att hantera. Särskilt spännande är att elektrifiering är en stark drivkraft, samtidigt som kapaciteten i elnätet i Stockholm är ansträngd. Beslutsstödet visualiserar historiska trender men innehåller modeller som beräknar utsläpp framåt i tiden, som varierar beroende på valda policyåtgärder. 

Dessutom studerar vi, utifrån ett samhällsvetenskapligt perspepktiv, hur digitala lösningar kan fungera som en samlande kraft för omställning mellan olika aktörer, och hur det påverkar samarbetet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatneutrala Stockholm 2030

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Deltagare, Biträdande projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Erica Eneqvist

Kontaktperson

Erica Eneqvist

Projektledare

Läs mer om Erica

Kontakta Erica
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Anton Gustafsson

Senior Researcher

Läs mer om Anton

Kontakta Anton
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.