Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digitaliserad infodringsmonitorering i ståltillverkning

Fiberoptisk temperaturmätning möjliggör tillståndsbaserat underhåll av eldfasta infodringar inom ståltillverkning. Förväntade effekter är ökad säkerhet, färre infordringsbyten, energibesparingar och en mer optimal användning av eldfast tegel.

Projektet syftar till att skala upp en teknik för tillståndsövervakning av infodring i utrustning för heta processer såsom skänkar och ugnar. Projektet skall också förbereda för kommersialisering. Konsortiet omfattar forskningsinstitut, slutanvändare och ett företag som kan ta tekniken till marknaden, både nationellt och globalt.

Lösningen bygger på en fiberoptisk teknik som kan övervaka temperaturen över stora områden och denna har tidigare framgångsrikt testats i industrin.

Förbättrad tillståndsövervakning av infodringen förväntas ha flera positiva effekter: minskad användning av infodringsmaterial, energibesparingar (på grund av färre upphettningar och bättre temperaturkontroll), förbättrad säkerhet och förbättrade arbetsförhållanden och ökad digitalisering av produktionen. Dessutom syftar produkten till att gynna slutanvändarna ekonomiskt och göra dem mer konkurrenskraftiga. 

Projektet kommer att omfatta teknisk utveckling för att nå TRL 7 och demonstrationer i operationell miljö vid två olika anläggningar. Goto-marknadsstrategin kommer att förbättras och är en viktig del i förberedelserna för produktlansering. Projektet innehåller en livscykelanalys av miljövinsten för den mest relevanta tillämpningen. 

Illustration av projektets första demo. En ljusbågsugn i drift. En schematisk bild av fiberutläggningen inuti ugnen och en värmekarta. En temperaturtrend.

Sammanfattning

Projektnamn

ReCo- Refract Control

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator/Projektledare

Projektstart

Varaktighet

33m

Total budget

9.9 MSEK

Partner

Agellis RHI Magnesita, Alleima, Höganäs, Svenska Miljöinstitutet, Jernkontoret

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Carola Sterner

Forskare

+46 10 228 41 27

Läs mer om Carola

Kontakta Carola
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.