Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Digitalt förstärkta lärinsatser

Digital pedagogik - kompetensförsörjning för industrin

Projektet är en förstudie som fokuserar på metodutveckling, pedagogik för bästa lärande, samt möjligheter till skalbart och digitalt förstärkt lärande. Målgruppen i den första delen har varit personal som jobbar i produktion. Generellt lärande för vuxna har också utforskats bland annat i en forskningsöversikt.

En stor förändringsvåg påverkar just nu hela samhället och alla Sveriges industrier. Traditionella branscher ställer om i spåren av digitalisering, elektrifiering och globala utmaningar som bland annat kräver grön omställning, och helt nya branscher som exempelvis batteritillverkning etablerar sig i Sverige. Det saknas idag på många håll förutsättningar för lärinsatser som är designade och riktade utifrån kännedom och kunskap om hur en vuxen människa lär sig. Varken metoder eller utbildningsinnehåll och format fungerar för de behov som finns, och särskilt saknas utvecklade tankar om hur lärande på arbetsplatsen behöver få plats och ska ske, där det inte är främst akademiska meriter som efterfrågas. Tillverkningsindustrin står, som så många andra aktörer i samhället, inför ett stort förändringstryck och behovet av kompetensutveckling är stort. Men produktionspersonal har ofta väldigt svåra förutsättningar och har inte varit inkluderade i sin egen utveckling eller i sitt lärande. 

Projektets syfte har varit att ta reda på vilka förutsättningar, möjligheter och parametrar som behöver finnas på plats för att inkludera alla människor i den omställning och det paradigmskifte som vi alla lever i. Vi behöver ta tillvara såväl mänskliga resurser som utvecklingsmöjligheter för organisationer, för att rusta och skapa resilliens att hantera utmaningar och skapa ett gott samhälle. Vi kan omöjligt veta hur varken samhällsinstitutioner eller arbetsplatser kommer se ut om 5-10 år, men vi vet att vi behöver inkludera och involvera alla människor och medarbetare i förändringsarbetet. Faktorer såsom skiftarbete, utbildningslokaler, varierande möjligheter till fortbildning och att som just produktionsmedarbetare inte ha bjudits in i utvecklingsarbete eller fått möjligheten att träna detta, påverkar just tillverkningsindustrins förutsättningar och behov kring lärande. Detta är den målgrupp som förstudien i första hand har undersökt, men många av dessa parametrar delas med många andra människor och grupper i samhället.

Förstudien avslutas i början av 2023 och har bestått av en utforskande del med inhämtad kunskap, pedagogik, empiri och forskning kring fältet professionslärande och lärande för vuxna, samt prototypande delar i samverkan med andra aktörer såsom Produktionslyftet, IF Metall, Teknikföretagen, Skärteknikcentrum Sverige, Göteborgs Tekniska College samt Encell (Centrum för livslångt lärande vid Högskolan i Jönköping). Expertintervjuer inom olika fält och en grupp thought leaders inom lärande har också bidragit med tankar och insikter, workshops och intervjuer har genomförts på både större och mindre industriföretag. Resultaten kommer att finnas tillgängliga i form av en öppen digital plats där en guidebok kommer kunna laddas ner med alla dessa insikter och medskick, forskningsöversikten med rekommendationer, resultaten från tester och undersökningar i industrin samt annat intressant och relevant insamlat material. Länk för detta kommer inom kort.  Allt lärande i och från projektet tas också vidare in i andra projekt och utvecklingsinsatser från RISE. 

Rapporter från projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

Digital pedagogik

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledande, tillämpad forskning

Projektstart

Varaktighet

Löpande, fortsätter in i genomförande

Partner

Produktionslyftet, GTC, Skärteknikcentrum, Centrum för livslångt lärande

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Forskare

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.