Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Digitalt förstärkta lärinsatser

Digital pedagogik - kompetensförsörjning för industrin

Projektet är en förstudie som fokuserar på metodutveckling, pedagogik för bästa lärande, samt möjligheter till skalbart och digitalt förstärkt lärande. Målgruppen i den första delen är personal som jobbar i produktion. Generellt lärande med samma målgrupp kommer också att studeras.

Digitalt förstärkt lärande

En stor förändringsvåg påverkar just nu många av Sveriges industrier. Traditionella branscher ställer om i spåren av digitalisering, elektrifiering och annan global utveckling, och helt nya branscher som batteritillverkning etablerar sig i Sverige. Det saknas idag utbildningar och insatser för lärande som både till innehåll och format fungerar för de behov som finns, och som inte är akademiska. Tillverkningsindustrin står, som så många andra aktörer i samhället, inför ett stort förändringstryck och behovet av kompetensutveckling är stort.

Projektets syfte är att ta reda på vilka förutsättningar, möjligheter och parametrar som behöver finnas på plats för kompetensutveckling. För att ta tillvara på möjligheter och hantera utmaningar på ett proaktivt sätt, och med en än högre grad av kunskap, behövs involvering av alla medarbetare i förändringsarbetet. Faktorer såsom skiftarbete, utbildningslokaler, varierande möjligheter till fortbildning och annat, påverkar just tillverkningsindustrins förutsättningar och behov kring lärande, vilket är den målgrupp som förstudien i första hand riktar sig till. Dock delas många av dessa parametrar med många andra målgrupper.

Förstudien består av en utforskande del med inhämtad kunskap, pedagogik, empiri och forskning kring fältet professionslärande, samt prototypande delar i samverkan med andra aktörer såsom Produktionslyftet, IF Metall, Teknikföretagen, Skärteknikcentrum Sverige, Göteborgs Tekniska College samt Encell (Centrum för livslångt lärande vid Högskolan i Jönköping). Förstudien har som mål att sammanställa en forskningsöversikt med rekommendationer, samt ge underlag för att kunna genomföra större piloter i framtiden. 

Sammanfattning

Projektnamn

Digital pedagogik

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledande, tillämpad forskning

Projektstart

Varaktighet

Löpande, fortsätter in i genomförande

Partner

Produktionslyftet, GTC, Skärteknikcentrum, Centrum för livslångt lärande

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna
Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Senior projektledare/ Utbildningsstrateg

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.