Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Digital ledsagning

Detta projekt syftar till att förenkla situationen för personer med synnedsättning i samband med resor med kollektivtrafik, genom användning av mobil förstärkt verklighet (AR), öppen trafikdata, digitala tvillingar och maskininlärning. Målsättning är att via digitala verktyg öka tillgänglighet samtidigt som övriga mål för kollektivtrafiken ska stödjas (lägre kostnad, högre framkomlighet & bättre kundupplevelse).

Projektets huvudsakliga resultatmål är att bygga en fungerande prototyp baserad på modern teknik för digital ledsagning i dynamiska kollektivtrafiksituationer och därigenom öka tillgänglighet. Vidare förväntas ny kunskap kring mobilteknologins förmåga skapas, dels som sensor i sammanhanget men också avseende hur den kan stödja olika kanaler för kommunikation med användaren. Effektmål genom projektet är vidare att använda nya tekniska funktioner inom digital teknik för en grupp användare med behov av stöd. Vidare effekter av projektet är ett förstärkt regionalt kluster.

Mycket tillgänglighetsarbete fokuserar fysiska miljöer, fordonens utformning samt information kring resande och biljetter. Ofta bygger detta på ny infrastruktur och nya "gadgets", vilket driver kostnader. Samhället ställer också en allt större tilltro till kollektivtrafikens möjlighet att bidra till miljö/klimat arbetet. Detta sker samtidigt som städerna förtätas i allt större utsträckning. Det är vanligt att trafikoperatörerna därför måste ha fler linjer/avgångar som använder samma hållplatser. Linjer kan också avgå från olika hållplatser beroende på aktuellt trafikläge eller från olika platser på samma hållplats. På / avstigningssituationen blir således dynamisk. Denna utveckling har gjort det svårare för personer med synnedsättning att använda kollektivtrafiken. Det finns även samhällskrav på snabbare transporter, bland annat för att kollektivtrafik på allvar skall kunna vara en fullgod ersättning till personbil, taxi eller färdtjänst.

Projektets utgångspunkt är att skapa en lösning som ledsagar synskadade i den dynamiska kollektivtrafiken utan att ställa krav på nya fysiska installationer, kostsam utrustning på fordons eller nya hjälpmedel till behovsägarna. Lösningen integrerar systemlösningar som applicerar digitala tvillingar, realtids öppen data och maskininlärning med mobilerna sensorsystem.
Sammanfattning

Projektnamn

Digital ledsagning för synskadade

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2021-02-21

Total budget

2,6 Miljoner

Partner

Linköpings universitet, Gaia System AB, Synskadades Riksförbund (SRF) Östergötland, Östgötatrafiken

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Martin Holmberg

Tf Enhetschef

Läs mer om Martin

Kontakta Martin

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.