Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
NIR
Foto: zakiya yassin

Detektering av träslag och röta med kamerabaserad Hyperspektral-NIR

Att detektera defekter i timmer är viktigt för att säkerställa rätt värdering och hantering av levererat timmer. Att upptäcka korrekt och uppskatta andelen begynnande röta och blånad är svårt och defekter riskerar att passera oupptäckt.

I projektet undersöks möjligheten att med hjälp av hyperspektral avbildande NIR bestämma träslag, andel röta, blånad samt eventuell förekomst av insektsangrepp i stocktvärsnitt. Dvs. vi undersöker hur den spektrala information i NIR området kan användas för att analysera variationer i kemisk sammansättning inom ett stocktvärsnitt och därigenom relateras till de olika defekterna.

Projekten är en labbstudie där stocktvärsnitt från gran och tall skannas med NIR-kamera i en labbuppställning. Om NIR-modellen korrekt detekterar träslag samt identifierar och predikterar andelen defekt ved med tillräcklig noggrannhet så verifierar det att mätprincipen fungerar. Det skapar underlag för ett senare uppföljningsprojekt i samarbete med lämpliga leverantörer för  utveckling av en industriell prototyp.

Sammanfattning

Projektnamn

Detektering av träslag och röta

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

7 månader

Total budget

387000 sek

Partner

SCA, Setra, Biometria

Finansiärer

TraCentrum-Norr-TCN, TräCentrum Norr, TCN, en centrumbildning vid Luleå tekniska universitet.

Projektmedlemmar

Thomas Grahn

Kontaktperson

Thomas Grahn

Senior research associate

+46 76 876 72 89

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.