Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

DesignIT - En satsning på interaktionsdesign för små och medelstora företag

Projektet DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ska projektet öka företagens kompetens och erfarenhet inom innovation och interaktionsdesign.

Projektet startade i januari 2017 och finansieras av EU:s strukturfonder, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun.

Syfte och mål

Projektets mål är att små och medelstora företag (SMF) i regionen ska stärka sin innovationsförmåga och sin tekniska utveckling genom samverkan med forskare och andra viktiga aktörer. Fler små och medelstora företag ska utveckla sitt kunnande inom interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad utveckling och fler företag ska ha kunskap om och erfarenhet av innovationsprojekt och av samverkan med forskningsaktörer. Vi nyttjar olika teknik för interaktion, tex ljuddesign för välmående i äldrevård.

Utmaning

Ökad digitalisering i samhället och i arbetslivet innebär att allt fler områden nyttjar informations- och kommunikationsteknik, satsningar på interaktionsdesign behövs därför för att framtidens innovationer ska vara konkurrenskraftiga. En god förståelse för användarna, deras drivkrafter och kontext behövs för att utveckla väl fungerande lösningar och ett designperspektiv på samspelet mellan människa och ny teknik är centralt för utveckling av framtidens applikationer och smarta produkter.

Lösning

Genom en förstudie lades grunden för hur ett framgångsrikt projekt riktat till SMF i regionen bör vara organiserat. Projektet erbjuder flexibla former till forskningssamverkan och lärande och med möjlighet till olika nivåer av deltagande, från innovationsprojekt till workshops och seminarier.

Effekt                                                                                                 

Projektet bidrar till hållbar tillväxt i regionerna och även till de globala hållbarhetsmålen "Hållbara städer och samhällen " "Hälsa och välbefinnande" och "God utbildning till alla" genom innovation ihop med transportaktörer, vårdaktörer och skolor.

Resultat

Projektet har under de två första åren involverat ett flertal SMF i innovationsprojekt och mindre kartläggningsprojekt. Företagen Brokk, Samuraj Kommunikation, Aleva Omsorg, Adviva Företagshälsa, Piteå-Tidningen, Nordmark och Nordmark, Utbilck Tornedalen är några av de som samarbetat i projekt. Projekten har gjort innovationsprojekt med interaktionsdesign och teknik inom museeupplevelser, för medieindustri, för framtidens hemtjänst, gruvmaskiner och fjärrstyrning, upplevelser för besöksnäring, skolmiljöer. Utöver innovations-case med företagen har vi genomfört lunchseminarier och praktiska desingworkshops i användarupplevelse för små och medelstora företag. År tre avslutar vi våra innovations-case och jobbar med mer workshops och seminarier för ytterligare spridning och inspiration till innovation och digitalisering med användaren i centrum.


Sammanfattning

Projektnamn

DesignIT

Status

Pågående

Område

Digitalisering, Design

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

9 300 000

FN:s globala hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
11.Hållbara städer och samhällen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Extern press

Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

+46703810212
sofia.larsson@ri.se

Läs mer om Sofia