Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

DesignIT

Projektet DesignIT riktade sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ökade företagens kompetens och erfarenhet inom innovation och interaktionsdesign.

 

Resultat

Projektets resultat finns att ta del av på projektsajten www.designitnorth.se. Projektet har under tre åren involverat ett flertal SMF i innovationsprojekt och mindre kartläggningsprojekt. Företagen Treehotel, Brokk, Samuraj Kommunikation, Aleva Omsorg, Adviva Företagshälsa, Piteå-Tidningen, Nordmark och Nordmark, Utbilck Tornedalen är några av de som samarbetat i projekt. Under DesignIT har ett antal delprojekt genomförts (innovationsprojekt) med interaktionsdesign och teknik inom museeupplevelser, för medieindustri, för framtidens hemtjänst, fjärrstyrning, upplevelser för besöksnäring, skolmiljöer. Utöver innovations-case med företagen har vi genomfört lunchseminarier och praktiska desingworkshops i användarupplevelse för små och medelstora företag. Här kan man också ladda ner metodstöd och handboken Ljudsätt DIY.

Exempel på innovations-case:

Känsligt - I innovationsprojektet Känsligt utforskade vi på RISE idéer som kan bidra till att unga personer lär sig mer om att känna igen och förstå känslor. Den digitala byrån Björnmamman deltog i projektet för att öka sin kunskap om metoder för att involvera användare i processen.

Snackis - nyheter som tar plats - ett samarbete mellan Piteå-Tidningen och gymnaiseskolan Strömbackaskolan i vilket vi utforskade hur nyhter kan ta plats i skolan och samtidigt ge de unga en chans att lära om nyhetsvärdering genom att ge dem makten över innehåll och "dagens fråga"  till eleverna. Tack rektorer och lärare som var modiga och lät eleverna visa vad de kunde!  Se konceptet och resultatet här.

Frizon - Tillsammans med Manhemsskolan i Kalix och företaget Nordmark & Nordmark Arkitekter har vi utforskat möjligheterna att förbättra skolors toalettmiljöer med hjälp av ljud, doft och visuella element. Se resultaten här.

Upplevelselådor - Genom ett samarbete med Trädgårdens äldrecentra i Piteå och RISE Interactive i Piteå har prototypen Upplevelselådor tagits fram. Upplevelselådorna är en interaktivt vägginstallation där vi undersökt om dess lekfulla uttryck kunde locka till välmående och samtalsämnen för äldre.

I projektet prototypades bland annat visualiseringar av hälsodata för användning i hemtjänst.

Bakgrund

Projektets mål var att små och medelstora företag (SMF) i regionen skulle stärka sin innovationsförmåga och sin tekniska utveckling genom samverkan med forskare och andra viktiga aktörer. Fler små och medelstora företag skulle utveckla sitt kunnande inom interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad utveckling och fler företag skulle öka sin kunskap om och erfarenhet av innovationsprojekt och av samverkan med forskningsaktörer. Vi nyttjade olika teknik för interaktion, tex ljuddesign för välmående i äldrevård.


Projektet startade i januari 2017 och finansierades av EU:s strukturfonder, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Skellefteå kommun.

Utmaning

Ökad digitalisering i samhället och i arbetslivet innebär att allt fler områden nyttjar informations- och kommunikationsteknik, satsningar på interaktionsdesign behövs därför för att framtidens innovationer ska vara konkurrenskraftiga. En god förståelse för användarna, deras drivkrafter och kontext behövs för att utveckla väl fungerande lösningar och ett designperspektiv på samspelet mellan människa och ny teknik är centralt för utveckling av framtidens applikationer och smarta produkter.

Lösning

Genom en förstudie lades grunden för hur ett framgångsrikt projekt riktat till SMF i regionen bör vara organiserat. Projektet erbjuder flexibla former till forskningssamverkan och lärande och med möjlighet till olika nivåer av deltagande, från innovationsprojekt till workshops och seminarier.

Effekt                                                                                                 

Projektet bidrog till hållbar tillväxt i regionerna och även till de globala hållbarhetsmålen "Hållbara städer och samhällen " "Hälsa och välbefinnande" och "God utbildning till alla" genom innovation ihop med transportaktörer, vårdaktörer och skolor.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Elin Hollström

Kontaktperson

Elin Hollström

Project manager

0730407743

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.