Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Den cirkulära bilen

Den cirkulära bilen (förstudie)

Behovet av cirkulär omställning är stort många branscher, inte minst i fordonsindustrin och av mobilitet i samhället i stort. Elektrifiering och cirkulär ekonomi är två faktorer som är av stor relevans.

Syftet med projektet Den cirkulär bilen (förstudie) är att bygga konkreta visioner som möjliggör att Sverige har en cirkulärt anpassad bilflotta med fossilfria och klimatneutrala transporter år 2045. Med ett systemiskt förhållningssätt till den cirkulära bilen, och med engagerade aktörer från hela värdekedjan, inklusive t.ex. tillverkning, bildelningsaktörer och användare (privata och offentliga), ser vi det möjligt att bidra till att accelerera den cirkulära omställningen och i processen stödja nya och etablerade aktörer. Effekten väntas möjliggöra nödvändiga och disruptiva förändringar för att möta nuvarande och framtida klimat- och miljöutmaningar samt att minska sårbarhet och resursutmaningar i värdekedjorna.

Den cirkulära bilen (förstudien) har ambitionen att bygga en solid bas för ett steg 2-projekt, som i sin tur kommer att ha styrkan och kapaciteten att hjälpa till att förverkliga den cirkulära bilvärdekedjan. Det övergripande målet för ett steg 2 är att utveckla och föreslå ett helhetskoncept för framtidens bilflotta, där återcirkulering av produkter och komponenter är standard i branschen samt är anpassad för en högre nyttjandegrad av fler brukare.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

Senior forskare

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

SE:Kond2Life - ekosystem för återanvändning av fordonskomponenter

Bilanvändning och formen för bilägande är på väg att förändras. I framtiden väntas färre äga sina bilar och fler kommer att köpa transporttjänster. Fordon kommer därmed att rulla betydligt längre körsträckor, samtidigt som slitage…
Expertis

Framtidsadaptiv design för en cirkulär e

Framtidsadaptiv design kan sänka affärsriskerna i cirkulära affärsmodeller genom en produktdesign som möjliggör en förlängd livslängd, genom robusthet, flexibilitet och uppgraderingsbarhet
Område

Cirkulär omställning

Sedan industrialiseringen har vår ekonomiska framgång vilat på en linjär modell; vi tillverkar saker som vi använder och därefter slänger. Omställning till cirkulär ekonomi innebär övergången till ett system där förbrukningen av n…
Expertis

Cirkulära affärsmodeller

Vår expertis inom cirkulära affärsmodeller skapar värde genom att bidra med kunskap företagsledare kan agera på. Vi har under många år byggt expertisen utifrån världens forskning om cirkulär ekonomi (där vi regelbundet också blir …
Expertis

Tillämpat livscykeltänkande

För att möta vår tids hållbarhetsutmaningar inom tex klimat och resurser behöver företag, myndigheter och andra aktörer vidareutveckla hur de bidrar till produkter och tjänsters miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhet över…
Expertis

Hållbar tillverkning

Tillverkande företag måste anpassa sina affärsstrategier, produkter och tjänster så att de uppfyller företagets och dess intressenters behov, medan man säkerställer att man har de resurser som behövs för framtiden; detta gäller bå…