Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Datacenter för växthusodling

Vi vill undersöka de tekniska och socio-ekonomiska förutsättningarna för att använda spillvärme från datacenter för året runt odling i sub-arktiskt klimat. På det sättet skapa ett mer hållbart samhälle där spillvärme tas tillvara på för att göra lokalproducerade och ekologiska grönsaker.

Eftersom medvetenheten om livsmedelssäkerhet har ökat de senaste åren i Sverige har regeringen fastställt en strategi för att uppnå vissa målsättningar. I våra nordiska länder finns det stora utmaningar för jordbruksindustrin när det gäller den betydande klimatbegränsningen, men det finns även potential när det gäller värmekällor som kan göra jordbruket mer hållbart och bidra till att nå målen för livsmedelsförsörjning. Gårdarna, särskilt i norr, har en stark tradition för betesmarker som riktar sig mot kött- och mejeribranschen. Denna typ av jordbruk är mycket anpassat till det arktiska och subarktiska klimat (med stora variationer i solljus och värme under året) jämfört med odling av grönsaker.

Grönsaksträdgårdar i Sverige har höga produktionskostnader på grund av behovet av tillförd värme och tenderar att växa monogrödor för att optimera vinster som drivs av efterfrågan från de stora detaljhandlarna. Detta är emellertid en sårbar affärsmodell, eftersom det minskar jordbrukarnas anpassningsförmåga till marknadsförändringar. Många regioner är därför beroende av nationell och internationell import för att tillhandahålla grönsaker

För att anpassa grönsaksodlingsverksamheten till de nordiska ländernas klimat bör man överväga omlokalisering av gårdar närmare värmekällor för växande industrier, t.ex. datacenter. Ofta koncentreras dessa industrier i urbana eller peri-urbana områden där produkter och tjänster är mer tillgängliga än på landsbygden, vilket kan uppmuntra nya jordbrukare att dyka upp.

Syftet med projektet är att undersöka de tekniska och socio-ekonomiska synergier mellan växthus och datacenter som kan bidra till att göra jordbruket konkurrenskraftigt och hållbart i Norden.


Sammanfattning

Projektnamn

DC-odling

Status

Pågående

Område

Bioekonomi, Bygg, Cirkulär omställning, Digital infrastruktur, Digitalisering, Energi, Industriell omställning, Jordbruk och livsmedel, Klimatanpassning, Livsmedelssäkerhet, Resurseffektiva städer, Stadsutveckling

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare och korrdinator

Projektstart

Varaktighet

2019-01-01 t.o.m. 2020-12-31

Total budget

4762934

Partner

Luleå Tekniska Universitet, The Food Print Lab

Finansiärer

Vinnova

The UN sustainable development goals

Ingen fattigdom
Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet
Hållbar energi för alla
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen

Koordinator

Projektmedlemmar

Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Senior researcher

+46 10 228 44 41
mattias.vesterlund@ri.se

Läs mer om Mattias