Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Dags att digitalisera

På uppdrag av Tillväxtverket producerar RISE skräddarsydda, forsknings- och utvecklingsbaserade onlineutbildningar inom bland annat områdena digitalisering och hur man startar företag idag. Dags att Digitalisera! är en kunskapsbank som ska stödja företag i sin digitalisering.

Syfte och mål

Dags att digitalisera är till för de företag som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av digitalisering. Programmet kommer att erbjuda en digital plattform som ger professionell utveckling för små och medelstora företag (SME) med fokus på digital transformation, ledarskap och affärsutveckling.

Lösning

Utbildningarna byggs baserade på helt nya koncept och utifrån befintlig forskning, och tillhandahålls som erbjudande till industri, näringsliv och organisationer. Utbildningsdesignen stödjer genom sin insikt i forskning om pedagogik och genom avancerade tekniska lösningar för god utbildningsdesign, bästa möjliga lärande genom denna kombination.

Dags att Digitalisera! är en kunskapsbank som ska stödja företag i sin digitalisering.

Effekt

Insatserna syftar till att skapa en medvetenhet om de förändringar, möjligheter, ökade krav och kompetenser som dagens komplexa utveckling driver fram, på en nivå som alla deltagare kan tillgodogöra sig. Utbildningsprogrammet kommer att släppas i början av 2019.

Sammanfattning

Projektnamn

DigiDags

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4,5 Mkr

Partner

Tillväxtverket, Verksamt

Finansiärer

Tillväxtverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Katarina Pietrzak

Kontaktperson

Katarina Pietrzak

Senior projektledare/ Utbildningsstrateg

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.