Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Magnetisk resonanstomografi där patientupplevelsen är annorlunda
Foto: David Peters, Ken Treloar, Erik Einebrant

COSMO­@­HOME

COSMO­@­HOME syftar till att utveckla ett digitalt verktyg som ska användas i en hemmamiljö för att förbereda barn inför MR-skanning. Målet är att genom denna metod undvika onödiga risker vid sedering under själva skannings-tillfället.

Det verktyg som utvecklas under projektet kommer innehålla individanpassade moduler såsom övningar och spel för stillaliggande och djup andning. En modul kommer vara en simulerad, virtuell upplevelse av att bli MR-skannad, en annan kommer vara en föräldramodul som tillhandahåller bakgrundsinformation. Målet är att minska antalet sederingar med 20%, vilket i sin tur leder till minskad sjukhusnärvaro, minskade kostnader och förbättrad sjukvård.

För att kunna utföra framgångsrika MR-scanningar på barn utan sedering har ett förberedelseprotokoll kallat COSMO utvecklats. COSMO är utformat för att vakna barn, ner till fyra års ålder, ska kunna MR-skannas på ett icke tidskrävande men resurseffektivt sätt. Detta utan låtsas-skannrar, långa förberedelser eller upprepade sjukhusbesök. Barnen förbereds genom att rama in upplevelsen i en fantasifull, barnvänlig och engagerande historia. Historian berättas och utövas av en utbildad personal på sjukhuset.

Syftet med detta projekt är att skala upp COSMO-protokollet genom att skapa ett digitalt verktyg som kan användas av barn och föräldrar på hemmaplan inför skanningssessioner. Ett sådant verktyg kringgår eller begränsar behovet av dedikerade personal och är därigenom mer skalbart och kostnadseffektivt än konventionella lösningar. I det här projektet kommer verktyget att utformas och implementeras baserat på förkunskaper från alla partners för att uppnå optimalt resultat, maximalt antal skanningar utan att sedering behövs. Verktyget kommer att testas på 3 olika sjukhus för att utvärdera dess effektivitet och kliniska effekten.

Sammanfattning

Projektnamn

COSMO­@­HOME

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Utvecking av prototyp

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

5000000

Finansiärer

EIT Health

Projektmedlemmar

Kontaktperson

Marie Sjolinder

Senior Researcher

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.