Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Person skriver på sin mobiltelefon

ConnectMe - prototyping safe spaces to talk

Medierna är en viktig del av det demokratiska systemet, där medier, makthavare och medborgare samverkar. Journalistikens roll att informera, granska och erbjuda forum för debatt är centralt i detta och för den samhällsutmaning som projektet fokuserar på.

Syfte och mål

Projektet ska möta samhällsutmaningen med polarisering i det offentliga samtalet. I projektet ska vi ta fram koncept som kan bidra till att minska utmaningens negativa effekter och främja inkluderande och trygga samtal även kring konflikfyllda ämnen. Koncepten prototypas och testas ihop med användargrupper.

Sveriges demokratimodell bygger på medborgarnas deltagande, där medierna spelar en viktig roll som plats för samtal. I och med ett förändrat medieanvändande finns dock behov att utforska nya metoder och digitala verktyg för detta. Projektmålet är att skapa lösningar som på sikt kan underlätta för människor att mötas på ett tryggt och inkluderande sätt. I projektet utforskar vi bl.a. hur man kan använda tidningsinnehåll konstruktivt, i syfte att locka även de som vanligtvis inte deltar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet utvecklar förslag till arbetsmetod för konstruktiv journalistik och läsardialog, gestaltade användarscenarion och konceptidéer, samt tidig prototyp av digitalt verktyg testade med användargrupper. Resultatet ska fungera som underlag för vidare utveckling i ett steg 3-projekt där implementering av en vald lösning utvecklas vidare och testas i verklig miljö.

Planerat upplägg och genomförande

RISE, Mitt i Direkt AB, Norr Media AB och Södertörns Högskola genomför tillsammans en design- och prototypingprocess där konstruktiv journalistik och digitala verktyg testas ihop med användargrupper i labb-miljö. Genom projektet kopplas publiceringar i Mitt i Direkt AB:s tidning samman med utvecklingsarbetet i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

ConnectMe

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Stockholm

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Mitt i Direkt AB, Norr Media AB, Södertörns Högskola

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.