Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Visionen om den smarta staden - staden som en plattform
Foto: RISE - Research Institutes of Sweden

City as a Platform

City as a Platform samlar 18 kommuner vilka kommer att utforska, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna. Projektet skall även säkra nationell förankring samt föreslå en nationell förvaltningsmodell av ett minimiramverk för dataplattformar, inklusive relevanta standarder.

Bakgrunden till projektet är att många städer har börjat testa uppkopplade sensorer och internet of things (IoT) för att förstå hur de kan använda sig av data för att till exempel effektivisera befintliga processer, få bättre överblick och generera bredare beslutsunderlag samt erbjuda invånarna optimerade tjänster. Städerna har kommit olika långt, men gemensamt är att ingen svensk stad har idag nått implementering av tekniska eller organisatoriska mekanismer, för att kunna samla in realtidsdata från olika håll och dela data mellan förvaltningarna eller med sina leverantörer.

Oavsett storlek så har Sveriges kommuner likvärdiga utmaningar runt hantering av data och det vore av stort värde om svenska städer och kommuner samverkar runt data-/IoT-plattformar. I projektet deltar kommunerna Göteborg, Malmö, Lund, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Hudiksvall, Umeå och Skellefteå, Ängelholm, Örebro, Helsingborg, Halmstad, Sundsvall, Linköping, Eskilstuna och Västerås. Genom gemensamma pilotprojekt (s.k Proof of Concepts; PoC:ar), kring IoT och datahantering där utgångspunkten är ett minimiramverk av en dataplattform, adresseras frågeställningar, utmaningar och lösningar gemensamt. Projektets målbild är bl.a att det ska vara enkelt att flytta tjänster mellan städerna. PoC:arna ska demonstrera att detta är möjligt. En viktig aspekt blir dessutom att säkra nationell förankring bland alla relevanta aktörer samt att föreslå en nationell förvaltningsmodell av minimiramverket inklusive relevanta standarder och datamodeller.

Ytterligare en del i projektet handlar om att skapa ett "Smart City Lab" - en "hub" för samverkan som ska bistå kommuner, städer, teknik-/tjänsteleverantörer och även medborgare i kunskaps- och erfarenhetsutbyte och dialog i utvecklingen av den smarta staden - staden som en plattform.

Projektet är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Arbetet koordineras med systerprogrammet IoT Sverige. Satsningen initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova.

I och med uppstarten av detta projekt lanserades även kortfilmen som beskriver visionen om den smarta staden, se länk: https://youtu.be/5n376ZYNzc8

Sammanfattning

Projektnamn

CaaP - City as a Platform

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projekt- och processledning, plattformsutveckling, teknisk samordning, rådgivning kring IoT och dataplattformar. Spridning, nätverkande. förankring och arbete med uppstart - nationell förvaltningsmodell.

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

20 miljoner varav 50% är medfinansiering från projektdeltagare.

Partner

Göteborg, Malmö , Lund, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala , Hudiksvall, Umeå , Skellefteå , Ängelholm, Helsingborg, Västerås, Eskilstuna, Linköping, Sundsvall, Örebro, Halmstad, KTH, Mobile Heights, LTU, IVL, Kista Science City (Urban ICT Arena), SIS, RISE - Research Institutes of Sweden

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Claus Popp Larsen

Kontaktperson

Claus Popp Larsen

Fokusområdesledare för Uppkopplade städer

Läs mer om Claus Popp

Kontakta Claus Popp
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.