Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Cisutac - Hållbara och Cirkulära textilier

Nya återvinningsprocesser och förändrade beteenden ska få textilmarknaden i Europa mer cirkulär och hållbar!

Textilområdet är inne i en intensiv utvecklingsfas, med tydliga riktlinjer satta via bland annat EU:s textilstrategi som pekar ut cirkularitet och ökad återvinning som nyckelområden. Men produktionen och konsumtionen av textilprodukter är fortsatt stor och påverkan på miljön, på grund av bristande återanvändning, reparation och återvinning av material, är påtaglig. Kvalitet, hållbarhet och återvinningsbarhet måste prioriteras. EU-projektet Cisutac - Circular & Sustainable Textiles & Clothing ska titta på nuvarande hinder inom textilmarknaden i Europa med målet att minimera sektorns totala miljöpåverkan genom att utveckla hållbara, nya och inkluderande värdekedjor i den europeiska marknaden.

Den 30 mars 2022 presenterade EU-kommissionen lagförslaget Sustainable Products Initiative (SPI) som är en del av EU:s gröna giv och en central del av den europeiska handlingsplanen för cirkulär ekonomi (CEAP). Detta initiativ syftar till att anpassa produkter för klimatneutralitet, resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi, minska avfall och göra hållbara produkter till norm inom unionen. Förslagen under denna ramlagstiftning kommer att ha betydelse för design, affärsmodeller och produktionsprocesser. Även EU:S Textilstrategi påtalar vikten av hållbar produktion och konsumtion och trycker på behovet av producentansvar samt uppskalning av återbruk och återvinning av textil. Cisutacs målsättning ligger i linje med satta initiativ och kommer att arbeta med ett holistiskt tillvägagångssätt som täcker tekniska, sektoriella och socioekonomiska aspekter. Tre pilotprojekt kommer att utvecklas inom reparation och demontering, sortering (för återanvändning och återvinning) och fiber-till-fiberåtervinning samt design för cirkuläritet

Projektet kommer att arbeta med två grupper av material som representerar nästan 90 % av alla textilfibermaterial  - polyester och bomull/cellulosafibrer.

 

Och fokusera på produkter från tre sektorer; kläder, sport- och utomhusartiklar och arbetskläder.

Projektgrupper från bland annat Italien, Spanien, Sverige, Österrike och Belgien kommer, tillsammans med RISE, att bland annat arbeta med utveckling halvautomatiska arbetsstationer, analyser av infrastruktur och materialflöden, förbättring av digital sorteringsverksamhet (för återanvändning och återvinning) och insatser för att öka medvetenheten hos konsumenterna och textilindustrin!

RISE deltar i flera arbetspaket och kommer ha huvudsakligt ansvar för att kartlägga materialflöden, scenarioanalys, utveckling av en öppen datastandard för informationsöverföring, cirkulär design samt hållbarhetsanalyser. En viktig del i arbete är också att ge rekommendationer för den pågående och kommande lagstiftningsprocessen i EU inom området. 

Sammanfattning

Projektnamn

Cisutac

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Leder arbetspaket avseende textila system och hållbarhet

Projektstart

Varaktighet

4 år

Partner

Centexbel

Finansiärer

Horizon 2020

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Heidi Hautajärvi Stenmark

Kontaktperson

Heidi Hautajärvi Stenmark

Projektledare

+46 10 228 46 83

Läs mer om Heidi

Kontakta Heidi
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.