Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

CIRPASS - Shaping the future of the Digital Product Passport

CIRPASS finansieras av Europeiska kommissionen, är ett samarbetsinitiativ för att lägga grunden för implementering och utbyggnad av ett standardbaserat digitalt produktpass (DPP) med ett initialt fokus på ICT, batterier och textil.

RISE deltar som associated partner i projektkonsortiet bestående av 30 partners som representerar tusentals industri-, forsknings-, digitala, internationella, standarder, organisationer över hela Europa och utanför. Det 18 månader långa projektet kommer att svara på Europeiska kommissionens uppmaning om att skapa ett tydligt koncept för DPP, definiera en tvärsektoriell produktdatamodell och DPP-system med påvisade fördelar för den cirkulära ekonomin samt utveckla färdplaner för dess implementering. RISE fokuserar här på informationsbehov kopplat till textil och batterier.

CIRPASS har följande mål:

- Presentera en entydig tvärsektoriell definition och beskrivning av DPP

- Definiera en tvärsektoriell produktdatamodell för DPP av nytta för den cirkulära ekonomin

- Förtydliga kraven relaterade till produktidentifiering

- Föreslå ett öppet DPP-datautbytesprotokoll anpassat till behoven hos intressenter inom den cirkulära ekonomin och föreslå ett sådant protokoll baserat på uppdaterad digital teknik

- Skapa samförstånd hos intressenterna om nyckeldata för cirkularitet och relaterade öppna europeiska och globala vokabulärstandarder som ska inkluderas i DPP för batterier, elektronik och textilier

- Utveckla fallstudier och färdplaner för piloter, implementering och generering av affärsvärden med utgångspunkt i tvärsektoriella DPP

Sammanfattning

Projektnamn

CIRPASS

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Specialistkompetens avseende informationsbehov för cirkuläritet, speciellt avseende textil och batterier

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Finansiärer

Horizon Europe

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Lisa Schwarz Bour

Kontaktperson

Lisa Schwarz Bour

Enhetschef

+46 10 228 48 07

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.