Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cirkulär materialpalett, bedömningsmodell & exempel fordonsinteriör

Projektet samlar fordonstillverkare, fordonsrenoverare, designkonsulter, underleverantörer m.fl. som tillsammans med RISE och IVL gemensamt utvecklar förbättrade arbetssätt kring cirkulära materialval och ett förbättrat cirkulärt affärsekosystem mellan fordonstillverkare, underleverantörer och materialförsörjare inom det västsvenska fordonsklustret

En central del i projektet är framtagning av en multikriterie-bedömningsmodell för att anpassa materialval/prioritering utifrån mål kring klimatneutralitet, cirkularitet, samt teknisk och affärsmässig mognad mm. Bedömningsmodellen kommer byggas på beprövade kunskaper, principer och arbetsmetoder för en cirkulär ekonomi, med målet att erbjuda praktiker inom design, affärsutveckling och inköp tumregler för att kunna värdera och fatta beslut i tidiga utvecklingsfaser av cirkulära affärsmodeller med målet att kunna bidra till en transformativt minskad miljöpåverkan.

Bedömningsmodellen kommer appliceras på ett antal utvalda materialtyper inom fordonsinteriör och presenteras i form av en praktisk och inspirerande exempelsamling. Arbetsmetoder, verktyg och erfarenheter från projektet kommer spridas internt hos deltagande organisationer och bli fritt tillgängligt. 

Sammanfattning

Projektnamn

Cirkulär materialpalett

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

24 månader

Total budget

8,4 MSEK

Partner

IVL Svenska miljöinstitutet, AB Volvo, CEVT , Borgstena, Artex, National, Stora Enso, Nordic Leather, Happy F&B, Ragnsells, Circular Hub, Mobility Sweden, Circular Hub, Fordonskomponentgruppen (FKG), TEKO

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Bodil Ahlström

Kontaktperson

Bodil Ahlström

Projektledare

+46 73 082 08 75

Läs mer om Bodil

Kontakta Bodil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

+46 73 079 58 21

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.