Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Certified to LAST arbetar för att ta fram en certifiering och märkning för hållbara produkter med fokus på lång livslängd

Certified to LAST

Certified to LAST utvecklar kriterier som ska ligga till grund för en certifiering och märkning av hållbara produkter. Ambitionen är att konceptet ska motivera producenter att ta fram rejäla produkter som håller länge och samtidigt vara ett stöd för konsumenter som vill göra hållbara val.

En nyckelstrategi inom den cirkulära ekonomin är att förlänga livslängden på produkter. Det kan bland annat göras genom att produkten designas för en längre livslängd och genom att underlätta för konsumenter att reparera produkten när den går sönder.


Men hur ska man som konsument veta vilken produkt man ska välja?
Och hur ska man som företag trovärdigt kunna visa att man erbjuder hållbara, reparerbara produkter designade för ett långt liv?


Med utgångspunkt i ett identifierat behov hos företag och konsumenter samt i regeringens ambitioner i Handlingsplanen för Cirkulär ekonomi ska detta projekt ta fram en certifiering och märkning för vad vi lite populärt kan kalla ”rejäla produkter”.


Arbetet genomförs i ett nära samarbete mellan forskningsinstitut och företag och ambitionen är att märkningen ska bli intuitiv, heltäckande och skalbar internationellt.


Certifieringen och märkningen har fått namnet LAST, där de fyra bokstäverna står för Long life design, Accessible affordable spare parts, Sustainability och Transparency.


Resultaten i projektet, och den kompetens som byggs upp, kan bli ett värdefullt bidrag vid utformandet av framtida styrmedel, både i Sverige och på EU-nivå. Projektet kan även bidra till att positionera svensk och nordisk industri som ledande inom cirkulär ekonomi.


Förhoppningen är att märkningen ska underlätta för konsumenter och inköpare att göra mer hållbara val och samtidigt motivera företag att ta fram mer hållbara produkter, designade och tillverkade för ett långt liv med bibehållen funktion.


Särskilda kriterier kan eventuellt tas fram för att certifieringen och märkningen även ska kunna möta andrahandsmarknaden, som har en viktig roll i den cirkulära ekonomin.


Certified to LAST har också ambitionen att underlätta vid beslut kring cirkulära affärsmodeller. Produkter som är byggda för att hålla och som är designade för att enkelt kunna repareras kan lämpa sig bra för att få lönsamhet i affärserbjudanden som exempelvis "produkter som tjänst".  
 

Sammanfattning

Projektnamn

Certified to LAST

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinering, projektledning, forskning

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Tarkett, Husqvarna, Moccamaster Nordic AB, Zound Industries, CAKE bikes, Nudie jeans, Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet

Finansiärer

Produktion2030 har finansierat en förstudie som en del i arbetet

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karolina Vikingsson

Kontaktperson

Karolina Vikingsson

Projektledare

+46 10 516 55 37

Läs mer om Karolina

Kontakta Karolina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Produktcertifiering

Certifiering av produkter handlar om att skapa ett förtroende för produkten när den kommer ut på marknaden.
Berättelse

Stort globalt intresse för standardisering av cirkularitet

Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och anpassa samhället för framtiden. Men vad exakt är cirkulär ekonomi och hur mäter vi det? RISE är ett av de företag, myndigheter och organisation…
Berättelse

Var kommer mitt material ifrån och vad innehåller det?

För att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle krävs ett gemensamt system för spårbarhet av återvunnet och återanvänt material. Hur ska vi annars säkerställa att textilier, plastdelar eller metallkomponenter i den ci…
Expertis

Ekodesign

En produkts miljöpåverkan är till stor del avhängig de tidiga stegen av produktutveckling, där design är en avgörande faktor. Därför är det viktigt att arbeta med ekodesign.
Område

Materialomställning

Vi befinner oss i en revolutionerande brytningstid där vi drastiskt omprövar hur vi använder material. Omställningen, som görs för att säkerställa överlevnaden för framtida generationer på vår planet, innebär att vi måste gå mot e…
Projekt

Hållbar tillväxt för kulturella och kreativa branscher

I projektet Design for longlivity vill vi genom digitalisering, designkunskap och innovationsutveckling bidra till hållbar tillväxt och innovationskraft inom kulturella och kreativa branscher i övre Norrland.
Expertis

Tillförlitlighet och livslängdsanalys

​Mekanik på RISE utför analys, mätning och provning inom området tillförlitlighet, lastanalys och livslängdsutvärdering. ​Vi har stor kunskap och lång erfarenhet av livslängdsanalyser baserade på utmattning. Fordonsindustrin och f…