Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kategoriskt baserade mätningar

Centrum för kategoribaserade mätningar

RISE kunskapsplattform Centrum för kategoribaserade mätningar är en långsiktig satsning där RISE bygger och stärker kompetens inom mätningar av upplevelser, känslor, beteenden och förmågor.

Samhällets behov av kunskap om upplevelser, känslor, beteenden och förmågor ökar. Det är viktigt att veta hur personer och samhället mår eller hur en produkt eller tjänst upplevs samt att kunna jämföra hur detta förändras över tid och mellan olika områden, för att exempelvis fatta beslut om prioriteringar, insatser och effekter.

Vid mätningar av upplevelser, känslor, beteenden och förmågor används exempelvis enkäter, index eller observationsprotokoll. Data samlas vanligen in i kategoriform, så som Håller med eller Håller inte med. För att dessa mätningar ska vara användbara och ge tillförlitliga mätunderlag krävs att grundläggande mättekniska principer tillämpas, vilket ofta inte är fallet i dag. När grundläggande mättekniska principer används vid dessa mätningar kallas de kategoribaserade mätningar.

Utvecklar metoder och nya arbetssätt

RISE arbetar sedan flera år för att utveckla metoder och nya arbetssätt för mätkvalitetssäkring av upplevelser, känslor, beteenden och förmågor. Kunskapsplattformen ska ta fram generiska metoder och tillvägagångssätt för kategoribaserade mätningar som kan tillämpas i olika sammanhang.

I detta arbete ska kunskapsplattformen ta fram ett metodologiskt och metrologiskt ramverk, driva och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt samt utveckla så kallade item-banks. En item-bank är en uppsättning av uppgifter, exempelvis frågor i ett test eller påståenden i en enkät samt bestämmelser för dess svårighetsgrad. En item-bank kan jämföras med en kalibrerad viktsats och används i sin tur för att erhålla jämförbara mätvärden av personers upplevelser, känslor, beteenden och förmågor.

En hållbar organisering för mätkvalitetssäkring

För de fysikaliska storheterna (längd, massa, tid etc.) finns sedan länge en internationellt etablerad mätkvalitetsinfrastruktur. I Sverige är det RISE som Nationellt Metrologiskt Institut som genom sina riksmätplatser ansvarar för att säkerställa tillgång till kvalitetssäkrade och spårbara mätningar för samhället. Motsvarande mätkvalitetsinfrastruktur saknas dock för kategoribaserade mätningar.

Genom dialoger med aktörer på olika nivåer, bland annat inom hälso- och sjukvården och akademin, som pågått under flera års tid har det framkommit att det finns ett stort behov för en motsvarande mätkvalitetsinfrastruktur för kategoribaserade mätningar. En viktig del i kunskapsplattformens arbete är att ta fram ett förslag kring en hållbar organisering för mätkvalitetssäkring av upplevelser, känslor, beteenden och förmågor:

Ta del av förslaget.

Samskapande och nätverk

En ytterligare viktig del i kunskapsplattformens arbete är att det sker i ett samskapande med berörda aktörer. Läs mer om vår expertis samt i länkade rapporter nedan och kontakta oss gärna om du vill vara en del i vårt nätverk och där med bistå i att utveckla mätkvalitetssäkring av kategoribaserade mätningar.

Sammanfattning

Projektnamn

Centrum kategoribaserade mätningar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2027-12-31

Projektmedlemmar

Monika Lydin

Kontaktperson

Monika Lydin

Enhetschef

+46 10 516 55 06

Läs mer om Monika

Kontakta Monika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.