Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Cellulosabaserade nonwovenmaterial som superabsorbenter

Projektet ska ersätta fossilbaserade nonwoven och mikroplastiska SAP-produkter med förnybara cellulosabaserade nonwoven för hygien- och hälsovårdsprodukter.

Projektet ska ersätta fossilbaserade nonwoven och mikroplastiska SAP-produkter med förnybara cellulosabaserade nonwoven för hygien- och hälsovårdsprodukter som kommer att påverka FN: s SDG-industri, innovation och infrastruktur 9.4 och Ansvarsfull konsumtion och produktion 12.5. Förlängning av projektresultat kommer att bidra väsentligt till den cirkulära bioekonomin.

Kommersialiseringspotentialen för cellulosabaserade nonwoven inom hygien- och hälsoprodukter kommer att undersökas. Projektet syftar till att höja TRL från 3 till 6/7 genom 1) att optimera absorptionsegenskaperna i förhållande till slutanvändarens specifikationer och 2) att producera prototypmaterial i industriellt relevanta miljöer. Projektet kommer också att höja MRL från 1 till 2 genom att formulera en kommersialiseringsplan inom värdekedjan. SRL ska höjas från 1 till 2 genom en mer detaljerad uppskattning av hållbarhetsvinsten och genom att underlätta anpassningen av en mer miljövänlig nonwoven produktionsteknik (UN SDG 9.4).

Projektet ska resultera i flera materialformuleringar för kommersiell produktionslinje, identifiera potentiella produkter med slutanvändare och ha en affärsplan för materialproducent med tidslinje och kostnad.

Detta projekt är viktigt för utvecklingen av bioekonomin. Projektets vision är att ersätta fossilbaserade laminerade superabsorberande polymerpartiklar i hygien- och hälsoprodukter, som är mikroplaster och därmed orsak till vattenföroreningar, med biologiskt nedbrytbara och komposterbara alternativ. Detta kommer att bidra till FN: s SDG 6.3. Dessutom har personlig vård / rengöringsprodukter och fibrer från hygienprodukter listats som huvudkällor för primära och sekundära mikroplaster för att komma in i miljön. Projektet har en betydande potential att ersätta allmänna fossilbaserade nonwoven i ovan nämnda produkter med förnybara och biologiskt nedbrytbara alternativ.  Detta är också i linje med FN: s SDG 9.4 och 12.5.

Sammanfattning

Projektnamn

solution blown

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

6 månader

Finansiärer

Vinnova Bioinnovation

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Ting Yang Nilsson

Kontaktperson

Ting Yang Nilsson

Forskare

Läs mer om Ting

Kontakta Ting
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mårten Alkhagen

Kontaktperson

Mårten Alkhagen

Senior forskare

Läs mer om Mårten

Kontakta Mårten
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.