Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Skog

C1Bio - Kolfixering genom grön kemi för en C1-baserad bioekonomi

Under de senaste åren har man kunnat mäta en snabb ökning av den atmosfäriska koncentrationen av koldioxid. Denna ökning kommer fortsätta på grund av den globala efterfrågan på energi och material från fossila källor. Sverige har som mål att bli ett koldioxidneutralt samhälle till år 2030 och att ha negativa nettoutsläpp av CO2 till 2045.

För att nå dessa mål behövs nya lösningar och metoder. Projektet C1Bio som är finansierat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, ska utveckla gröna katalytiska metoder som möjliggör valorisering av växthusgasen koldioxid till förnybara plattformskemikalier, biobränslen och polymerer. Unikt för detta projekt är kombinerade expertiser inom elektrokemisk, biokemisk och grön katalysprocess för att uppnå CO2-fixering i förädlade material.

Genom att sammanfoga grön kemi, biokatalys och fotoelektrokemi i ett multidisciplinärt samarbete kommer projektet initiera en CO2-baserad värdekedja representerad av hållbar produktion av formaldehyd, metanol och polymerbyggstenar. På längre sikt, förutom att minska utsläppen, kommer omvandling av CO2 till nya energikällor accelerera dekarboniseringen av vårt samhälle.

Ett av målen med projektet är att initiera en CO2-baserad värdekedja och på så vis skapa en kolsänka för att reducera utsläpp av växthusgaser. Projektet ämnar också att utveckla gröna katalytiska metoder för att aktivera CO2 för produktion av hållbara biokemikalier och material samt att underlätta kunskapsöverföring i gränssnittet mellan akademi och industri.

RISE del i projektet utförs av RISE Processum i Örnsköldsvik. Processum arbetar med projektets arbetspaket 5. Målet är att generera minst två biokemikalier/biomaterial med hjälp av en integrerad process i laboratorieskala från CO2 som levereras från en industriell avfallsström, och använder teknologier som utvecklats i WP2-4 (vid Stockholms universitet och KTH).

Sammanfattning

Projektnamn

C1Bio

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2023-12-31

Total budget

9 913 864 Kr

Partner

Stockholms universitet, KTH

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald