Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Björk
Foto: Ulf Lemke

BizWOOD Småland

Projektet syftar till att stötta Smålands träindustri på flera sätt, bland annat genom att öka innovationshastigheten rörande träprodukter av lövträ. RISE del i projektet syftar till att ta fram regler för hur man kan hållfasthetssortera sågat virke av Björk.

Projektet ska inspirera småländska små och medelstora träföretag till innovation och affärsutveckling för ökad export av träprodukter av barr och löv med ökande förädlingsvärde. Företagen ska kunna utnyttja den potential som ökade satsningar på hållbar byggnation ger och skapa nya affärsrelationer i befintliga och nya värdekedjor. Projektet ska bidra till att få igång en fungerande värdekedja och därmed ökad användning av lövträ vilket ger incitament att producera och sköta lövskog. Projektet bidrar till målen i skogs- och trästrategierna och det innovationsarbete som sker med bas i Smart Housing Småland.

Småland utgör centrum för träindustrin i Sverige och dess fortsatta utveckling är viktig för sysselsättning och lönsamt skogsbruk. Den småländska träindustrin består huvudsakligen av små och medelstora företag. Många av dem har begränsade möjligheter att utveckla nya marknader och nya produkter/kundlösningar. Barr- och lövträindustrin har olika strukturer och affärsmodeller. Barrträindustrin har en stark och komplett värdekedja och arbetar huvudsakligen med standardsortiment i stora volymer och låga marginaler. Branschen är mycket exportberoende och nya tillväxtmarknader i Asien kräver särskilda satsningar för att komma in på. Lövträindustrin utvecklas dåligt. Trots 18% lövskog och stora efterfrågan både på hemmaplan och globalt går det mesta lövträet till massatillverkning och brännved i Sverige. Nästan all lövträvara till den svenska möbel- och inredningsbranschen importeras. Lövträindustrin saknar en fungerande värdekedja.

Projektet syftar till att stötta träindustrins företag i deras utveckling mot:

  1. Etablera kontakter med kundföretag i Kina, Vietnam och Japan för utveckling av export.
  2. Ta fram en exempelprodukt för fasadpanel av asp. Ta fram underlag för totalkostnad baserat på tillverkning montering, miljökrav och underhåll. 
  3. Ta fram metoder för visuell sortering av svensk björk i olika hållfasthetsklasser och ta fram underlag för att visa att det med maskinell sortering är möjligt att sortera fram björk i höga hållfasthetsklasser för tillverkning av limträbalkar i björk eller i kombinationer med gran och björk. 

Delprojekt 1 genomförs av region Kalmar, delprojekt 2 av Träcentrum Nässjö och delprojekt 3 genomförs av RISE. 

Sammanfattning

Projektnamn

BizWOOD

Status

Pågående

Region

Region Kalmar län

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

21

Total budget

3900000

Partner

Träcentrum Nässjö

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Ulf Lemke

Kontaktperson

Ulf Lemke

Forsknings- och utvecklingsingenjör

Läs mer om Ulf

Kontakta Ulf
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marie Johansson

Kontaktperson

Marie Johansson

Senior forskare

+46 10 516 62 51

Läs mer om Marie

Kontakta Marie
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.