Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Europa

BIOMODEL4REGIONS

BIOMODEL4REGIONS syftar till att stödja upprättandet av innovativa styrningsmodeller på lokal/regional nivå för att skapa bättre informerade beslutsprocesser, socialt engagemang och innovation för att stödja och stärka EU och internationella vetenskap-politiska gränssnitt för att uppnå målen för en hållbar utveckling.

Metodiken är baserad på uppsättningen av en styrningsstruktur bland kluster inom bioekonomi som kommer att dra nytta av tidigare framgångsrika projekt, initiativ och bästa praxis för att nyttja det arbete som utförts genom flera års forskning och studier inom bioekonomiområdet. Dessa resultat kommer att demonstreras inom projektet för att stödja 6 pilotregioner som valts ut i klustrens nätverk.

Målet att uppnå klimatmålen som beskrivs i den europeiska gröna affären kan endast nås tack vare engagemanget från regionala och lokala myndigheter, primärproducenter, små och medelstora företag, civilsamhällesorganisationer inklusive icke-statliga organisationer, kunskapsleverantörer och konsumenter. Det kommer att kräva utveckling av nya styrningsmodeller med en offentlig förvaltning som går bortom traditionella arbetsmetoder till ett mer övergripande, integrerat och intressentstyrt sätt att arbeta, samt övergången till en mer hållbar konsumtion.

RISE ska i projektet beskriva möjliga bioraffinderi-processer utifrån valda värdekedjor, som exempelvis biobränsle eller GROT (grenar, rötter & toppar). Dessutom ska RISE  beskriva på olika affärsmodeller och sätta dem i ett policysammanhang och utvärdera vad i affärsmodellerna som är möjligt och inte.

Sammanfattning

Projektnamn

BIOMODELS4REGIONS

Status

Pågående

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2025-06-30

Total budget

2 499 728 Euro

Partner

APRE, Aquimer, Bioeconomy Cluster, Biofuel Region, Circular biobased delta, Clube, ICLEI, Innovation Engineering, Nature plast, SPRING, Wageningen Economic Research, Zielona Chemia

Finansiärer

EU

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
17.Genomförande och globalt partnerskap
Eleonora Borén

Kontaktperson

Eleonora Borén

Innovations- och processledare

+46 10 516 67 96

Läs mer om Eleonora

Kontakta Eleonora
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Jonas Markusson

Senior Projektledare

+46 10 516 67 49

Läs mer om Jonas

Kontakta Jonas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.