Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

BIOMETHAVERSE

BIOMETHAVERSE syftar till att diversifiera möjliga produktionsmetoder för biometan i Europa, öka kostnadseffektiviteten och bidra till spridning och användning av ny biogasteknologi. RISE designar, bygger och driftar mobil testbädd för biologisk metanisering av syngas till biometan inom projektet.

BIOMETHAVERSE  är kortnamn för projektet "Demonstrating and connecting production innovations in the BIOMETHAne uniVERSE".

Fem innovativa teknikspår för att producera biometan kommer att demonstreras i fem europeiska länder: Frankrike, Grekland, Italien, Sverige och Ukraina. De produktionsvägar som ska demonstreras innefattar en eller flera av följande omvandlingsprocesser: termokemiska, biokemiska, elektrokemiska och biologiska processer.

Fyra av demonstrationsanläggningarna kommer att utgå från biogas från konventionell anaerobisk rötning, medan den svenska demonstrationsanläggningen som byggs av RISE utgår från syngas från biomassaförgasning genom Ex-situ syngas biologisk metanisering (ESB). I alla demoanläggningar inom BIOMETHAVERSE kommer CO2 och andra intermediära produkter från anaerobisk rötning eller förgasning att kombineras med förnybar vätgas eller el för att öka biometanutbytet. Samtliga produktionsspår som demonstreras är icke-konventionella tekniker, använder energi och material på ett cirkulärt sätt och har som målsättning att öka biometanproduktionen och minska produktionskostnaden.

RISE koordinerar de svenska parterna i projektet och bidrar dessutom tillsammans med Wärtsilä med design, bygge och drift av den mobila testbädden för biologisk metanisering av syngas. Cortus är syngasproducent och värd för pilotförsöken och får i gentjänst tillämpad forskning om möjlig avsättning för syngas. Energigas Sverige bidrar med arbete kring policyutveckling inom området kopplat till projektet. 

Ex-situ syngas biologisk metanisering (ESB) är en innovativ teknik för biometanproduktion. Skogsrestprodukter såsom grot, sågspån och returträ är kolkällor som inte är tillgängliga för biometanproduktion med traditionella rötningstekniker. Om skogsrestprodukterna först förgasas till syngas kan den sedan vidareförädlas till biometan genom biologisk metanisering – en slags gasrötningsteknik. ESB-tekniken öppnar således dörren till att kunna använda skogsrestprodukter och annan fast biomassa som substrat för biometanproduktion. Det ökar Sveriges och Europas potential för biometanproduktion kraftigt.

BIOMETHAVERSE har som mål att: 

  1. Demonstrera ökad kostnadseffektivitet och innovativ biometanproduktion.
  2. Öka hållbarheten och minska biometanproduktionens växthusgasutsläpp
  3. Säkerställa skalbarhet och replikerbarhet för de demonstrerade produktionsteknikerna
  4. Ta fram policyrekommendationer och säkerställa att de nya teknikerna tas upp av marknaden

Projektet ska också bidra med att till målåret 2030  öka produktionspotentialen för biometan med 66%, skapa 294 000 gröna jobb, möjliggöra minskade växthusgasutsläpp på 113 miljoner ton samt minska produktionskostnaden för biometan.

Sammanfattning

Projektnamn

Biomethaverse

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Svensk Koordinator

Projektstart

Varaktighet

4,5 år

Partner

CORTUS energy, Energigas Sverige, WÄRTSILÄ Sweden AB

Finansiärer

European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Koordinator

Projektmedlemmar

Projektsida BIOMETHAVERSE

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Emelie Ljung

Kontaktperson

Emelie Ljung

Enhetschef

+46 10 516 69 85

Läs mer om Emelie

Kontakta Emelie
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Karin Berg

Kontaktperson

Karin Berg

Forsknings-och utvecklingsingenjör

+46 10 516 66 83

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.