Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
BioLyftet
Foto: Sierra Dungan

BioLyftet

BioLyftet är en utbildning för att höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material. Utbildningssatsningen riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja använda biobaserade, återvunna och återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter.

BioLyftet är ett initiativ från BioInnovation och drivs av RISE.

Besök BioInnovations hemsida för mer information: https://www.bioinnovation.se/projekt/biolyftet/

Sammanfattning

Projektnamn

BioLyftet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Utbildningsansvarig

Projektstart

Varaktighet

Löpande

Partner

Skogsindustrierna, TEKO, IKEM

Finansiärer

VINNOVA, Energimyndigheten, FORMAS, Naturvårdsverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar