Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biodrivmedelsproduktion -nytt koncept baserat på förvätskning och förgasning

Det föreslagna projektet ska lägga en vetenskaplig och teknisk grund för utveckling och kommersiell implementering av ett nytt tvåstegskoncept för biodrivmedelsproduktion från restprodukter från skogsindustri. I en hydrotermisk förbehandling omvandlas fast biomassa till en pumpbar slurry för att lätt kunna matas till en efterföljande trycksatt förgasare. Genom att utnyttja alkalikatalys i båda processerna uppnås en stark synergi mellan dem.

Arbetet inkluderar experimentell forskning i laboratorieskala avseende båda delstegen samt utveckling av en konceptuell övergripande processdesign. Målet är att nå en energiverkningsgrad på minst 50% från råvara till slutlig huvudprodukt och minst 70% inklusive biprodukter. Konsortiet har kompetenser inom forskning, tillämpad teknisk utveckling och kommersialisering och består av RISE, Luleå tekniska universitet samt KIRAM AB.

Sammanfattning

Projektnamn

Nytt koncept biodrivmedelsproduktion

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning, processutveckling, processmodellering

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4,2 MSEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet, KIRAM AB

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Erik Furusjö

Kontaktperson

Erik Furusjö

Forskare

Läs mer om Erik

Kontakta Erik

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.