Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Graphen

Biobaserade värmeledande kompositer

Elektrifiering ses som en av de mest genomförbara lösningarna för att åstadkomma en drastisk global minskning av växthusgaserna. Målet med detta projekt är att utveckla nya polymerkompositer för att avleda värme och på detta sätt minimera negativa konsekvenser av hög värme kring elmotorn såsom partiella urladdningar och eventuellt förtida fel.

Traditionella värmeväxlare består av metall som kräver bearbetning och är känsliga för korrosion och därför inte kan användas där elektrisk isolering krävs. Polymerer är typiska värmeisolerare och impregneringshartser gör det möjligt att forma och kombinera dem med funktionella material för att justera materialegenskaperna.

Det är av intresse att undersöka mer hållbara alternativ inom polymersegmentet, såsom nanocellulosa, cellulosafibrer, lignin och stärkelse för att minska vikten och koldioxidavtrycket.

Vi kommer att göra detta genom att kombinera experimentella och simuleringsinriktade studier och verifiera deras processbarhet, samt deras strukturella och funktionella prestanda på laboratorienivå under förhållanden som specificerats av industripartnerna som är intresserade av dessa polymerer för små motordelar och kylning av batteripaket.

Sammanfattning

Projektnamn

biobaserade värmeledande kompositer

Status

Avslutat

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

koordinator, deltagare

Projektstart

Varaktighet

1,5 year

Total budget

1 MSEK

Partner

Scania AB, Xylem AB, Granode AB, St. Gobain

Finansiärer

Vinnova, Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Abhilash Sugunan

Projektledare

+46 10 516 51 80

Läs mer om Abhilash

Kontakta Abhilash
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Stacy Trey
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Skräddarsydda kompositer för värmestyrning av e-motorer

Elektrifieringen av transportsektorn ses som en av lösningarna för att förverkliga en minskning av växthusgaser. Målet med detta projekt är att utveckla nya polymerformuleringar för två tillämpningar inom elmotorer: omslutning av …
Expertis

Kemisk och termisk plastanalys

Vi har kunskap om polymerers kemiska och fysikaliska egenskaper och erfarenhet av att analysera polymerer i plast, fibrer, ytskikt , gummi och lim mm, med hjälp av olika tekniker såsom FTIR, DSC, TGA, DMTA, mikroskopi mm. Vi utför…
Tjänst

Mätning av termisk konduktivitet (värmeldningsförmåga)

Vi mäter termisk konduktivitet (även kallat värmeledningsförmåga eller värmeledningstal) med "Transiet Plane Source", (TPS), metoden, för vilken vi är ett ackrediterat laboratorium. TPS metoden kan användas för att mäta termisk ko…
Tjänst

Termisk expansion

För att vara säker på att ett materialval är rätt genom hela produktens temperaturområde kan det vara viktigt att veta den termiska expansionen. Med vår utrustning kan vi mäta den termiska expansionen och beräkna den termiska expa…
Tjänst

Termisk analys av kompositmaterial - DSC

DSC – Differential Scanning Calorimetry är en mycket användbar termisk analysmetod. Den används vanligen vid utveckling och karaktärisering av olika kompositmaterial.
Projekt

Mätning av virkesfuktkvot i en kanaltork

I projektet installerades en värmekamera på en FB-kanaltork för att göra fuktkvotsmätningar på virket som passerar. Projektet är finansierat av Kampradsstiftelsen över en 3 års period. Deltagarna är J G Anderssons Söner AB, RISE, …
Test & demo

Nanocellulosa pilot

Mobil demonstrationsfabrik för framställning av nanocellulosa av typen MFC. Möjliggör produktionsnära utveckling och demonstration i fabrikens egen miljö.
Expertis

Framställning av nanocellulosa

Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer. Det har exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men i motsats till fossilbaserade material är nanocellulosa helt förnybart. Tidigare var tillverkningen för energik…