Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Bio-CCS i Sverige bortom 2030

Styrmedel för att nå Sveriges mål om noll nettoutsläpp 2045

Trots 36-miljarderssatsningen på omvända auktioner till stöd för infångning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) saknas en tydlig vision för hur detta ska bidra till Sveriges mål om noll nettoutsläpp år 2045. Auktionsavtalen kommer att löpa ut 2041–2047. EU-gemensamma styrmedel och privata marknader nämns ofta som framtidens finansiering för bio-CCS, men det saknas kunskap om hur de harmoniserar med auktionerna och Sveriges klimatmål. 

Detta projekt syftar till att skapa underlag till en långsiktig svensk strategi för bio-CCS genom att analysera: 1) lärdomar av den första auktionen, 2) möjliga EU-styrmedel och hur de harmoniserar med svenska intressen och 3) konsekvenser av olika fördelningar av äganderätten till negativa utsläpp. Projektet baseras på litteraturstudier och intervjuer med nyckelaktörer inom bio-CCS i Sverige och EU. Resultaten förutses vara till stor nytta för myndigheter och politiker vid utformningen av framtida auktioner och för svensk positionering inom EU.

Sammanfattning

Projektnamn

Bio-CCS i Sverige bortom 2030

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3,4 MSEK

Partner

IVL, Linköpings Universitet

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Liv Lundberg

Kontaktperson

Liv Lundberg

Forskare

+46 10 516 58 11

Läs mer om Liv

Kontakta Liv
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.