Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Utveckling av hjälpmedel som förbättrar röstningsmöjligheterna för personer med synnedsättning
Foto: Ronald Helgers

Bättre röstningsmöjligheter för personer med synnedsättning

Jämlik röstning fokuserar på att öka självständigheten för personer med synnedsättning vid valdeltagande. Projektet är ett uppdrag från 2020 års valutredning (Ju 2020:08) och i tätt samarbete med Synskadades Riksförbund (SKR). Projektet arbetar utifrån en användarcentrerad designprocess med fokus på tillgänglighet och universell utformning.

Bakgrunden
2020 års valutredning (Ju 2020:08) har gett RISE uppdraget att undersöka och framställa tillgängliga hjälpmedel för att möjliggöra självständig röstning för personer med synnedsättning samtidigt som valhemligheten fortfarande bevaras, något som inte är möjligt för målgruppen idag.

Att rösta med en synnedsättning
Idag i svenska val är det inte möjligt för personer med grav synnedsättning eller blindhet att personrösta med bevarad valhemlighet. Valsedlarna är inte utformade på ett tillgängligt sätt för målgruppen, detta gör att för att personrösta behöver personer med grav synnedsättning eller blindhet röja valhemligheten och be om hjälp.

Metod
RISE använder en iterativ användarcentrerad designprocess som baseras på förståelse för målgruppens behov, utmaningar och upplevelser. Denna process ger en kreativ och engagerande utvecklingsmiljö som möjliggör/genererar insikter om användarnas verkliga behov. Genom att inkludera målgruppen flera gånger under processen kan vi tillsammans ta fram idéer och prototyper som sedan testas på målgruppen. Metoden gör det lättare att empatisera med de som ska använda produkten/tjänsten och där med fokusera på att lösa ”rätt” problem för dem.

Sammanfattning

Projektnamn

Jämlik rösträtt

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

projektägare

Projektstart

Varaktighet

7 veckor

Total budget

SEK 450 000

Partner

Synskadades Riksförbund (SRF)

Finansiärer

2020 års valutredning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Lovisa Fris Åsum

Kontaktperson

Lovisa Fris Åsum

Forskare

+46 70 263 04 59

Läs mer om Lovisa

Kontakta Lovisa
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.