Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

BASAJAUN

BASAJAUN är en stor europeisk satsning som behandlar hållbart byggande med trä. Huvudsyftet är att visa hur träbyggnadskedjor kan optimeras för att främja både landsbygdsutveckling och stadsförvandling, samtidigt som de är kopplade till hållbar skogsförvaltning i Europa.

Det globala syftet med BASAJAUN är att främja användandet av trä som råmaterial i produkter och bygglösningar och visa att de bidrar till att öka boendekvaliteten och prestandan för det europeiska byggnadsbeståndet med många fördelar för hälsosammare, hållbarare städer. Bättre integration av träprodukter i byggsektorn stimulerar till en mer hållbar utveckling av landsbygdsregioner.

BASAJAUN visar en serie industriledda innovationer inklusive biobaserade material, produkter, byggsystem och digitala lösningar för en hållbar, cirkulär träbyggnadssektor. Tanken är att koppla ett skogsområde till en typisk medelstor byggnad. Målet är att utnyttja nära 100 % av råvarorna från avverkat virke och att använda nära 100 % baserade på produkter och delprodukter från alla dessa material.

BASAJAUN tar upp nya koncept inom byggmaterial, produkter, system och teknik för att förbättra värdekedjan för träbyggnader. Projektet skapar en teknisk-ekonomisk bedömning av tillvägagångssätten och en affärsplan för de föreslagna demonstrationsobjekten. Alla lösningar kommer att integreras i industriell miljö för att möjliggöra ett brett utnyttjande av lösningarna.

Två fullskaliga demonstrationsprojekt kommer att realiseras med flera partners med hjälp av innovativ arkitektur. Den norra demobyggnaden byggs i Jyväskylä i Finland vid VTT:s huvudkontor. Den södra demobyggnaden byggs i Bordeaux, Frankrike, i samarbete med Departement de Gironde. Demonstrationen ägnas åt produkttillverkning avseende skalbarhet och replikerbarhet i en systemprototyp inom en operativ miljö.

Digitalisering är en viktig drivkraft för att öka prestanda och minska koldioxidutsläppen inom byggsektorn. För att säkerställa spårbarhet av byggmaterial genom hela konstruktionsprocessen och byggnadens livslängd utvecklas en fullständig digital tvilling. The Forest to Building Digital Framework (F2BDF) hjälper till att övervinna luckor i dataflödet, att öka transparensen i ingenjörsprocessen och att optimera effektiviteten i hela värdekedjan.

Projektkonsortiet består av 30 partners från 12 länder inklusive ledande forsknings- och teknikorganisationer, universitet, företag och andra offentliga och sektoriella organisationer. De omfattar bred kompetens inom träkonstruktionssystem och byggnader, innovativa material, arkitektur, skogsbruk, digitalisering, miljöbedömning och affärsutveckling. Projektet koordineras av Tecnalia Research and Innovation Foundation i Spanien.

Sammanfattning

Projektnamn

BASAJAUN

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Workpackage-ledare

Projektstart

Varaktighet

48 månader

Total budget

12.2 M€

Partner

Projektkonsortiet innefattar 30 partners från 12 länder.

Finansiärer

European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no. 862942 from 2019-2023.

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Peter Funk

Kontaktperson

Peter Funk

Projektledare

+46 10 516 62 85

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Peter Bomark

Forskare

+46 10 516 62 27

Läs mer om Peter

Kontakta Peter
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.