Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Återvunna material för fallvänlig asfalt

Projektet bidrar till att lösa två stora samhällsproblem: Ökad användning av återvunnet gummigranulat i stället för förbränning och bidrag till trafikens nollvision. Asfalt med återvunnet gummi från uttjänta bildäck ger stötdämpande och fallvänliga gång-och cykelbanor som räddar både liv och miljön.

Utmaning: En alltför stor del av alla uttjänta bildäck (över 140 000 ton endast i Sverige och Norge) går till förbränning (ca 70 %) vilket påverkar vårt klimatmål negativt pga ökat CO2 -utsläpp. Samtidigt ser vi en trend mot ett ökat antal skadade och dödade bland oskyddade trafikanter, t ex fotgängare och cyklister.

Lösning: Projektets mål är att utveckla, förbereda, anlägga och utvärdera teststräckor av stötupptagande, fallvänliga gång- och cykelbanor med gummigranulat i asfalt i syfte att skapa en så stor marknad och så många användningsområden för återvunna bildäck som möjligt, samtidigt som behovet av jungfruligt material minskar. Målet är också att sprida information till landets kommuner och myndigheter om den nya fallvänliga asfalten

Syftet med den fallvänliga asfalten är att minska risken för skador på både fotgängare och cyklister. Det som ska mätas är registrerade skador på sträckan, hur asfalten upplevs att gå och cykla på samt hur asfalten uppför sig vid årstidsväxlingar och underhåll av vägen. Att bygga cykel- och gångvägar med ett mer förlåtande material kan förhindra att tusentals oskyddade trafikanter skadar sig.

Sammanfattning

Projektnamn

Fallvänlig asfalt

Status

Pågående

Region

Region Skåne, Region Stockholm

RISE roll i projektet

Koordinator, utvärdering av fallvänliga gång-och cykelbanor

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4 041 735 SEK

Partner

PEAB Asfalt, Svensk Däckåtervinning AB, Genan AS, Lunds Kommun

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Kenth Johansson

Kontaktperson

Kenth Johansson

Senior Projektledare/Senior Project Manager

Läs mer om Kenth

Kontakta Kenth
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.